DANH MỤC CÁC TƯ LIỆU DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ LƯU TRỮ TẠI  NGÂN HÀNG DỮ LIỆU DI SẢN VĂN HÓA ĐÀ NẴNG

TT TÊN CÁC TƯ LIỆU
I 04 BỘ HỒ SƠ QUỐC GIA
1 Làng đá mỹ nghệ Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
2 Lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng
3 Nghệ thuật Bài chòi Đà Nẵng
4 Nghệ thuật Tuồng xứ Quảng ở Đà Nẵng
II TƯ LIỆU GHI CHÉP Ở DẠNG BÀI VIẾT
1 DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ HUYỆN HÒA VANG
 

 

Lễ hội truyền thống

Lễ hội đình làng An Ngãi Đông
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Bồ Bản
(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Cẩm Toại
(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Đại La                                                                                  
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Đông Sơn
(Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Dương Lâm
(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Hòa Khương                                                                 
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Hưởng Phước
(Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Miếu Bông
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Nhơn Thọ                                                                           
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Phú Hòa
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Phước Thuận
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Quá Giáng
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Thạch Nham
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Trúc Bàu
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Túy Loan
(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội Đình làng Xuân Lộc
(Thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tắt bếp ở thôn Trà Kiểm
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt chiếu Cẩm Nê
(Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Nghề làm giường tre Tân Hạnh
(Thôn Tân Hạnh, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Nghề thúng rái Phước Hưng
(Thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Nghề làm bánh tráng Túy Loan
(Xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng)
Nghề trồng và chế biến chè xanh Phú Thượng
(Thôn Phú Thượng, thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng)
Nghệ thuật trình diễn dân gian Nghệ thuật hô/hát Bài chòi
(Huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng)
Nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng
(Cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Nghệ thuật múa tung tung da dá
(Cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
 

 

Ngữ Văn dân gian

Chuyện kể Miếu Bà ở thôn Vân Dương
(Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Chuyện làng La Bông
(Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Hai mẫu chuyện xưa làng Thái Lai
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Hát ru ở thôn Vân Dương
(Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập quán xã hội

Chuẩn mực đạo đức trong gia tộc ở thôn Phước Thuận
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Đám cưới người Cơ tu
(Cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Hát lý, nói lý
(Cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Lễ cầu an ở thôn Phước Thuận                                                                           
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ cầu an ở thôn Thái Lai                                                                                 
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ chạp mả tiền hiền ở Dương Lâm
(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ cúng đền Thái Giám ở thôn Phước Thuận
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ cúng miếu Bà Hỏa ở thôn An Ngãi Đông
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ cúng Minh niên ở thôn Thái Lai                                                               
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ cúng Thần Nông ở thôn Hòa Khương
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ cưới hỏi ở thôn An Ngãi Đông                                                              
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ cưới hỏi ở thôn Phước Thuận                                                                           
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ giỗ Tiền hiền ở thôn Cẩm Toại
(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ giỗ Tiền hiền ở thôn Dương Lâm
 (Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ giỗ Tiền hiền ở thôn Hòa Khương
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ giỗ tiền hiền ở thôn Mỹ Sơn
(Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ giỗ tiền hiền ở thôn Phú Hòa                                                                          
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hạ điền ở thôn Phú Hòa
 (Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ kết nghĩa anh em hai làng
(Cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Lễ tang ma ở thôn An Ngãi Đông
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tang ma ở thôn Hòa Khương                                                                      
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tang ma ở thôn Hưởng Phước
(Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tang ma ở thôn Phú Sơn 2                                                                           
(Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tang ma ở thôn Phước Thuận
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tang ma ở thôn Trà Kiểm
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tang ma ở thôn Vân Dương
(Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tang ma thôn Miếu Bông
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế âm linh ở Hòa Khê
(Xã Hòa Phát, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế âm linh ở làng Nhơn Thọ                                                                                 
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế âm linh ở Phú Thượng
(Thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế âm linh ở thôn Đại La
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế âm linh ở thôn Hòa Khương
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế âm linh xóm Xuân Dương                                                                               
(Thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế Bà Chúa Tiên ở thôn Quá Giáng
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế miếu âm linh ở thôn Hòa Trung
(Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế miếu âm linh ở thôn Mỹ Sơn
(Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế miếu Bà Chúa Ngọc ở thôn Phú Hòa
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế miếu Bà Ngũ Hành ở thôn Hòa Khuê
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế miếu Bà ở thôn La Bông                                                                                      
(Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế miếu Bà Thiên Y Ana ở thôn Xuân Phú                                                   
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế miếu Ngũ Hành ở thôn Phú Hòa
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế miếu ông Cao Các ở thôn Hòa Khương
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế miếu Tam vị ở thôn Hòa Khương
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế miếu Thành Hoàng ở thôn Thái Lai
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế Minh niên ở thôn Dương Lâm
(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Bà Chúa Ngọc ở thôn Hòa Khương
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Bà Thủy Long ở thôn Phú Hòa                                                            
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Tam vị ở thôn Đông Sơn                                                                   
(Xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Tam vị ở thôn Phước Thuận                                                       
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Thần Hoàng ở thôn Phú Hòa                                                    
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Thiên Y Ana ở thôn Thái Lai
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế Thu tại đình làng Cẩm Toại
(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế tại miếu Ông Mốc ở thôn Trường Định
(Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế tại nhà thờ tiền hiền ở thôn Phong Lệ Nam
(Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế Thành Hoàng làng và âm linh ở thôn Nam Yên
(Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ Vía Bà ở thôn An Ngãi Đông
 (Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ Vía Bà ở thôn Đại La                                                                                       
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ Vía Bà ở thôn Nhơn Thọ
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ Vía Bà ở thôn Quá Giáng
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ Vía Ông ở thôn An Ngãi Đông
 (Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Lễ xuống đồng
(Thôn Yến Nê 2, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Một số kiêng kị trong lúc sinh đẻ ở thôn Túy Loan

(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)

Nghi lễ cúng đầy tháng
(Thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ thờ cúng tại đình Khe Lâm ở thôn Hòa Khuê
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ thờ cúng tại làng Phú Hạ                                                                           
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ thờ cúng tại nhà thờ chư phái tộc làng Quá Giáng
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Những kiêng kị trong sinh đẻ ở Gò Hà
(Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Những tục lệ, kiêng kị liên quan đến nhà Gươl của người Cơ tu
(Cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Tang ma người Cơ tu                                                                                              
(Cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Tập tục cúng giỗ tại gia ở thôn Phước Thuận
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Tập tục sinh đẻ ở thôn Miếu Bông
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Tập tục trong xây dựng nhà cửa                                                                                     
(Thôn Quá Giáng 1, Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Tục chạp mả tiền hiền làng ở thôn Túy Loan
(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Tục chạp mả tiền hiền ở thôn Phong Lệ
(Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Tục chạp mả tộc ở thôn Phước Thuận
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Tục cúng đất ở thôn Phước Thuận
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Tục cúng minh niên ở thôn Phước Thuận
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Tục cúng Ngũ tự gia đường
(Thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Tục cúng thần Chuồng
(Thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng)
Tục cúng xóm ở thôn Phước Thuận
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Tục dẫy mả âm linh ở thôn Phước Thuận                                                           
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
 

 

Tri Thức dân gian

Bài thuốc dân gian chữa bệnh đau bụng, đau đầu, cầm máu, đau lưng, chó cắn ở thôn Quá Giáng
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Bài thuốc dân gian chữa bệnh đau lưng, ngứa da, cảm, cảm cúm ở thôn Hòa Khương
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Bài thuốc dân gian chữa bệnh: rắn cắn, vết bỏng, thượng mã phong, viêm xoang ở thôn Phước Thuận
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Các bài thuốc dân gian của người Cơ tu
(Cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Kiến trúc xây dựng nhà Gươl của cộng đồng người Cơ tu
(Cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ở thôn Phước Thuận                                     
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Kinh nghiệm trong sinh đẻ ở thôn Túy Loan
(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Kinh nghiệm xem thời tiết
 (Cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Mọc hấp                                                                                                                            
(Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Mốirang                                                                                                                                                     (Xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Một số bài thuốc dân gian chữa bệnh ở thôn Gò Hà
(Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Một số bài thuốc dân gian chữa bệnh ở thôn Hòa Khuê                                          
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Một số bài thuốc dân gian chữa bệnh ở thôn Phú Sơn Nam
(Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Một số bài thuốc dân gian ở làng Miếu Bông                                                       
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Một số kinh nghiệm xem thời tiết ở thôn Miếu Bông
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Một số kinh nghiệm xem thời tiết ở thôn Nhơn Thọ
(Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Một số kinh nghiệm xem thời tiết ở thôn Phú Sơn Nam
(Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Một số kinh nghiệm xem thời tiết
(Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
Một số món ăn ngày tết của đồng bào Cơ tu
(Cộng đồng người Cơ tu trên địa bàn huyện Hòa Vang, Đà Nẵng)
Mỳ Quảng Túy Loan
(Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)
2 DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUẬN CẨM LỆ
Lễ hội truyền thống Lễ hội đình làng Hòa An
(Đình làng Hòa An, phường Hòa An, Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Lỗ Giáng
(Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình Trung Lương
(Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế nghĩa sĩ và Hội làng Khuê Trung  tại khu di tích lịch sử – văn hóa Khuê Trung
(Phường Khuê Trung, quận cẩm Lệ, Đà Nẵng)
Nghề thủ công truyền thống Nghề làm bánh khô mè Cẩm Lệ                                                                                                (Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
 

 

 

 

 

Tập quán xã hội

Lễ tang ma ở Cẩm Lệ
(Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế âm linh Phong Lệ Bắc                                                                                    
(Phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế âm linh                                                                                                                    
(Liêm Lạc, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế Miếu Bà
(Tổ 28, Trung Lương, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Nghi thức cưới hỏi ở Cẩm Lệ                                                                                     
(Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ truyền thống đình Cẩm Hòa                                                                     
(Phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ truyền thống đình làng Phong Lệ Bắc
(Phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ truyền thống đình làng Tùng Lâm
(Phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ truyền thống miếu Cây Sung                                                                     
(Phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
Tri thức dân gian Bài thuốc chữa bệnh dân gian ở quận Cẩm Lệ
(Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng)
3 DI SẢN VĂN HÓA QUẬN HẢI CHÂU
Lễ hội truyền thống Lễ hội đình làng Hải Châu
(Phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)
 

 

 

Tập quán xã hội

Nghi lễ cúng  tế ở đình và Nhà thờ tiền hiền làng Phước Ninh
(Tổ 33, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ giỗ tiền hiền làng Nại Hiên                                                                               
(Nhà thờ tiền hiền làng Nại Hiên, tổ 32 phường Bình Hiên, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ truyền thống đình Nại Nam
(Phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)
Tín ngưỡng thờ Cô Bác của người Hoa                                                                      
(Đình Thanh Minh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng)
Tín ngưỡng thờ Thiên Hậu Thánh mẫu và Lễ vía Bà của cộng đồng người Hoa
(Thiên Hậu Cung (hay còn gọi được gọi là Trung Hoa hội quán), số 407 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, Đà Nẵng)
4 DI SẢN VĂN HÓA QUẬN LIÊN CHIỂU
 

 

 

 

Lễ hội truyền thống

Lễ hội Cầu Ngư Nam Ô
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Kim Liên
(Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Đà Sơn
(Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Hòa Mỹ
(Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Hòa Phú
(Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Phước Lý
(Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Trung Nghĩa                                                                                   
(Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Xuân Dương
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Lễ hội văn hóa biển Kim Liên
(Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Nghề thủ công truyền thống Nghề đánh bắt hải sản ở Nam Ô
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Nghề làm nước mắm Nam Ô
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Bài chòi
(Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Hát hò khoan                                                                                                 
(Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
 

 

 

 

 

Ngữ văn dân gian

Bí ẩn chuông chùa Đà Sơn
(Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Chuyện về miếu Hàm Trung
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Giai thoại về câu chuyện giải cứu Huyền Trân công chúa nhà Trần
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Sự tích Rạn Nam Ô
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Truyền thuyết giải thích về sự sớm hiểu biết giá trị tuyệt vời của mứt ở làng biển Nam Ô (Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Văn tế đình làng Đà Sơn
(Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
 

Tập quán xã hội

Lễ cưới hỏi
(Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ giỗ tiền hiền làng Đà Sơn
(Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tang ma
(Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế âm linh làng Hòa Mỹ
(Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế âm linh làng Phước Lý
(Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Bà ở Trung Nghĩa
(Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Sơn Hà
(Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tống ôn làng Phước Lý
(Phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ cúng tế đình làng Đa Phước                                                                                                   (Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ cúng tế đình làng Liên Chiểu
(Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ cúng tế đình làng Xuân Thiều
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu)
Nghi lễ cúng tế tại đình làng Thanh Vinh
(Phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ cúng tế đình làng Nam Ô
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ miếu Bà Hàm Trung
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Tín ngưỡng thờ cúng cá Ông ở Khu văn hóa biển kim Liên
(phường Hòa Hiệp Bắc, thành phố Đà Nẵng)
Tín ngưỡng thờ Mẫu trên địa bàn quận Liên Chiểu
Tri thức dân gian Cá rô nướng Xuân Thiều
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Gỏi cá Nam Ô                                                                                                             
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Kinh nghiệm xem thời tiết ở Xuân Dương
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Món cá đối kho dưa vùng biển Nam Ô
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Một số bài thuốc chữa bênh tiêu biểu ở quận Liên chiểu, thành phố Đà Nẵng
Một số kiêng kị khi đi biển
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố  Đà Nẵng)
Một số kiêng kị lúc sinh đẻ                                                                           
(Phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Mứt biển Nam Ô
(Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
Tri thức dân gian về đánh bắt thủy hải sản
(Quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng)
5 DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
Lễ hội truyền thống Lễ hội Quán Thế Âm                                                                                                                        (Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát Bài chòi                                                                                                   
(Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Hát hò khoan
(Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Hát Tuồng
(Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Nghề thủ công truyền thống Làng nghề điêu khắc đá ở Ngũ Hành Sơn (Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Ngữ văn dân gian Sự tích Miếu Ông Chài
(Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Sự tích núi Ngũ Hành Sơn
(Phường Hòa Quý, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Tập quán xã hội Lễ cưới hỏi
(Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tang ma
(Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế đình làng Khuê Bắc
(Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Bà
(Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Tam vị
(Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Thiên Ya na                                                                                
(Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tế ở miếu Xóm
(Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Một số kiêng kị lúc sinh đẻ
(Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ đình làng Mân Quang
(Phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)
Tri thức dân gian Một số bài thuốc dân gian ở quận Ngũ Hành sơn
6 DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUẬN SƠN TRÀ
 

Lễ hội truyền thống

Lễ hội đình làng An Hải
(Phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội Cầu ngư Mân Thái                                                                                              
(Phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội Cầu ngư Nam Thọ
(Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội Cầu Ntại lăng Ông nghề cá An Tân
(phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội Cầu Ntại lăng Ông Nam Thọ                                                                  
(Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội Cầu Ntại Lăng Ông Vạn Đồng Hiệp
(Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
Lễ hội Cầu ngư truyền thống Nại Hiên Đông
(Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Lễ hội đình làng Tú Thủy
(Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghề thủ công truyền thống Nghề đan thuyền thúng Thọ Quang
(Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghệ thuật trình diễn dân gian Hát bả trạo
(Phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Hát Bài Chòi
(Phường Nại Hiên Đông, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Ngữ văn dân gian Chuyện tình Bãi Bụt (Sưu tầm từ nhân dân)
(Phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Chuyện tình Tiên Sa (Sưu tầm từ nhân dân)
(Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Sự tích Miếu Ông Chài  (Sưu tầm từ nhân dân)                                                                                    (Phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
 

Tập quán xã hội

Lễ tang cá Ông của ngư dân đi biển
(Phường Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tống ôn của ngư dân đi biển (Phường Mân Thái, Thọ Quang, Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà,       thành phố Đà Nẵng)
Một số nghi lễ liên quan đến công cụ và phương tiện đi biển
(Các phường thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ cầu an đình Mỹ Khê
(Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ Cầu Ngư tại lăng Ông nghề cá An Đồn                                        
(Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ Cầu ngư truyền thống Mân Quang
(Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ Cầu ngư truyền thống Phước Mỹ                                                                                 (Phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ Cầu ngư truyền thống tại lăng Ông Vạn TChánh Nam Hải
(Phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ Cầu ngư truyền thống An Hải Tây                                                                                 (Phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tang ma ở Sơn Trà
(Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ truyền thống đình Nại Hiên
(Phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ truyền thống đình Nam Thọ
(Phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghi thức truyền thống đình làng Cổ Mân
(Làng Cổ Mân, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Nghi thức truyền thống đình làng Mân Quang
(Làng Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà,thành phố Đà Nẵng)
Nghi thức truyền thống đình làng Tân Thái
(Làng Tân Thái, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng)
Nghi thức truyền thống lăng Âm linh Mân Thái                                                       
(Làng Tân An, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Tập tục cưới hỏi ở Sơn Trà
(Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Tri thức dân gian Bài thuốc dân gian chữa bệnh trúng gió, đau bụng kiết, đau lưng, cảm, thương hàn, đau đầu, đau răng, cầm máu                                                            
(Phường Thọ Quang, phường Nại Hiên Đông, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
Cách nhận biết có thời tiết xấu, một số kinh nghiệm đánh bắt cá và kiêng kị đối với ngư dân  (Các phường thuộc địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng)
7 DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUẬN THANH KHÊ
Lễ hội truyền thống Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Lễ hội đình làng Thạc Gián
(Phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)
Nghề thủ công Nghề thủ công mỹ nghệ: Mây tre An Khê
(Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)
 

 

 

Tập quán xã hội

Lễ cưới hỏi                                                                                                                         
(Phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)
Lễ tang ma
(Phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ truyền thống đình Thanh Khê                                                                     
(Phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ truyền thống lăng Ông Thanh Khê
(Phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)
Nghi lễ truyền thống Nhà thờ tập linh nghề cá làng Xuân Hà
(Phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)
Tri thức dân gian Kinh nghiệm đánh bắt cá của ngư dân ven biển
(Phường Xuân Hà, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)
Một số kiêng kị lúc sinh đẻ của nhân dân ven biển
(Phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng)
III TƯ LIỆU GHI ÂM
1 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể Cơ tu ở Hòa Bắc
2 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể Cơ tu ở Hòa Phú
3 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể mè khô Cẩm Lệ
4 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Cầu ngư Thanh Khê
5 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể chè xanh Phú Thượng
6 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể bánh tráng Túy Loan
7 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội cầu ngư ở thành phố Đà Nẵng
8 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể Bài chòi
9 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể gỏi cá Nam Ô
10 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể làng đá mỹ nghệ Non Nước
11 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể mỳ Quảng Túy Loan
12 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể thúng rái Phước Hưng
13 Ghi âm về di sản văn hóa phi vật thể nước mắm Nam Ô
IV TƯ LIỆU HÌNH ẢNH
1 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể Cơ Tu
2 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể bánh tráng Túy Loan, Hòa Vang
3 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể về lễ hội Cầu ngư trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
4 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể nghề làm thúng rái Phước Hưng, Hòa Vang
5 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội cầu an miếu Hàm Trung, Liên Chiểu
6 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đình làng Quá Giáng, Hòa Vang
7 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đình làng Hòa Mỹ, quận Liên Chiểu
8 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đình làng Hòa Phú, quận Liên Chiểu
9 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đình làng Phước Lý, Hòa Vang
10 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đình làng Phước Thuận, Hòa Vang
11 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đình làng Trung Nghĩa
12 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đình làng Túy Loan, Hòa Vang
13 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội  Khuê Trung, Cẩm Lệ
14 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Quán thế âm, Ngũ Hành Sơn
15 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể Mè khô Cẩm Lệ
17 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể Mỳ Quảng Túy Loan
17 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể nghề làm nước mắm Nam Ô, Liên Chiểu
18 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Tuồng Đà Nẵng
19 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể nghi lễ cúng tế ở Khu văn hóa biển Kim Liên, Liên Chiểu
20 Hình ảnh sắc phong đình làng Phước Lý
21 Hình ảnh tổ chức nghi lễ 160 năm Đà Nẵng kháng Pháp tại Nghĩa trủng Khuê Trung, Cẩm Lệ
22 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đình làng Hải Châu
23 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài chòi
24 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể lễ hội đình làng Thạc Gián, quận Thanh Khê
25 Hình ảnh sắc phong đình làng Thạc Gián, Thanh Khê
26 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể  làng đá mỹ nghệ Non Nước
27 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể nghề trồng chè và chế biến chè xanh Phú Thượng, huyện  Hòa Vang
28 Hình ảnh về di sản văn hóa phi vật thể gỏi cá Nam Ô, Liên Chiểu
V TƯ LIỆU PHIM
1 Phim Các làng nghề truyền thống thành phố Đà Nẵng
2 Phim về Lễ hội đâm trâu Cơ tu xã Hòa Bắc, Hòa Vang
3 Phim Lễ hội mục đồng Phong Lệ, Hòa Vang
4 Phim Ngũ Hành Sơn và Lễ hội quán thế âm
5 Phim Nghệ thuật diễn Tuồng ở Duy Xuyên, Quảng Nam
6 Phim Lễ hội đình làng Hải Châu
7 Phim Lễ hội đình làng Thạc Gián, Thanh Khê
8 Phim Lễ hội Cầu ngư Thanh Khê
9 Phim Lễ hội đình làng Hòa Phú
10 Phim Lễ hội đình làng Túy Loan, Hòa Vang
11 Phim Lễ tế nghĩa sỹ Đà Nẵng và Hội làng Khuê Trung, Cẩm Lệ
12 Phim Nhà thờ tiền hiền An Hải – Thoại Ngọc Hầu
13 Phim Nghệ thuật Bài chòi Đà Nẵng
14 Phim Nghề làm thúng rái Phước Hưng, huyện Hòa Vang
15 Phim Thành cổ Điện Hải
16 Phim Đình làng Thanh Vinh
17 Phim Lễ tôn vinh nghệ thuật Tuồng
18 Phim tư liệu tập huấn Bài chòi
19 Phim Hô/hát Bài chòi Túy Loan, Hòa Vang (Phim thô)
20 Phim Lễ hội cầu ngư Đà Nẵng (Phim thô)
21 Phim Lễ hội đình làng Hòa Phú (Phim thô)
22 Phim Lễ hội đình làng Hòa Mỹ (Phim thô)
23 Phim Lễ hội đình làng Túy Loan(Phim thô)
24 Phim Lễ hội cầu ngư Sơn Trà (Phim thô)

Tin liên quan