Tiền Thuận trị thông bảo

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Tiền Thuận trị thông bảo

Chất liệu: Đồng

Nội dung: Tiền thời nhà Thanh – Trung Quốc hiệu “Thuận Trị thông bảo”, khai quật tại di chỉ khảo cổ học Vườn đình Khuê Bắc, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, năm 2001, có niên đại thế kỷ XVII.