Liên hệ

Chúng tôi

Gửi liên hệ

  Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ: 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

  • Email: btdn@danang.gov.vn

  • Điện thoại: (84.236) 3 887 635

  • Website: www.baotangdanang.vn

  • Hotline: (84.236) 3 886 236