Khuyên tai hai đầu thú

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Khuyên tai 2 đầu thú

Chất liệu: Đá Nephrit

Nội dung: Khuyên tai 2 đầu thú – đồ trang sức của cư dân văn hóa Sa Huỳnh, thu thập trong đợt khảo sát khu mộ chum tại Đồi Vàng, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (nay là huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) năm 1979, có niên đại cách ngày nay khoảng 2500 – 2000 năm.