Hũ có nắp

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Hũ có nắp

Chất liệu: Gốm

Nội dung: Hũ có nắp – gốm Chu Đậu thế kỷ XIV – XVI, một trong những đồ dùng sinh hoạt gia đình. Hũ có nắp trang trí cánh hoa sen, men trắng và men đỏ. Hiện vật được ngư dân vớt từ tàu đắm phát hiện ở thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).