Bình đựng hương liệu

Thông tin chi tiết:

 Tên gọi: Bình đựng hương liệu

 Chất liệu: Gốm

 Nội dung: Bình đựng hương liệu – gốm Chu Đậu thế kỷ XIV – XVI, một trong những đồ dùng sinh hoạt gia đình, gốm có men màu vàng, hoa lam. Hiện vật được ngư dân vớt từ tàu đắm phát hiện ở thị xã Hội An (nay là thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).