Tượng thờ ” Thiên vương hàng phục Long vương”

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Tượng thờ “Thiên vương hàng phục Long vương”

Chất liệu: Đồng

Nội dung: Tượng thờ “Thiên vương hàng phục Long vương” – Đây là loại tượng thờ trong các đền thờ ở miền Bắc, mang phong cách tượng thờ trong các chùa của người Hoa, niên đại thế kỷ XVII – XIX.