Đĩa

Thông tin chi tiết:

Tên gọi: Đĩa

Chất liệu: Gốm

Nội dung: Đĩa – đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn (thế kỷ XIX), trang trí cảnh Tiên ông đánh cờ, đáy đĩa có chữ “Nội phủ”. Đồ sứ ký kiểu triều Nguyễn được xem như một di sản cổ vật quý giá, biểu hiện cho sự giàu sang của tầng lớp quý tộc triều đình lúc bấy giờ.