TRIỂN LÃM CHUYÊN ĐỀ: “HỒI SINH NHỮNG VÙNG ĐẤT CHẾT”

Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ tiến hành ở Việt Nam là rất nặng nề, đã tác động mạnh mẽ, lâu dài đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người bị phơi nhiễm chất độc da cam/Dioxin.


Nhằm cung cấp thông tin cho khách tham quan hiểu rõ hơn về hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học do quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam; đồng thời kêu gọi cộng đồng xã hội, bàn bè quốc tế chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, bảo vệ môi trường sinh thái, hồi sinh những vùng đất chết, góp phần ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
Bộ Tư lệnh Binh chủng Hóa học, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng; Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng và Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng Binh chủng Hóa học, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm chuyên đề: “Hồi sinh những vùng đất chết”.
– Thời gian: Từ 14h30 ngày 07/11/2018 đến hết ngày 25/12/2018
– Địa điểm: Bảo tàng Đà Nẵng, 24 Trần Phú, TP Đà Nẵng

Bảo tàng Đà Nẵng 

Tin liên quan