HỌP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG

Ngày 30/11/2017, Hội đồng Khoa học Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức họp, báo cáo hiện vật chuyển nhượng, hiến tặng và chuyển giao năm 2017 để giám định, thẩm định giá trị hiện vật, đảm bảo tính khoa học của hiện vật gồm có các nhóm hiện vật như sau: nhóm hiện vật gốm, sứ, hiện vật dân tộc học, hiện vật chứng tích chiến tranh và hiện vật tiền xu (đồng và kẽm) thuộc giai đoạn nhà nước phong kiến Việt Nam và Trung Quốc.

 

Tham dự cuộc họp có đồng chí Huỳnh Đình Quốc Thiện, giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng – Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bảo tàng Đà Nẵng cùng một số đồng chí thuộc các phòng ban chuyên môn là thành viên Hội đồng.

Báo cáo được trình bày trước Hội đồng Khoa học lần này được đánh giá có chất lượng rất tốt, hồ sơ khoa học tương đối đầy đủ, khảo tả, đo kích thước, phân loại chất liệu, xác định niên đại, làm rõ nội dung hiện vật một cách rỏ ràng. Sau quá trình thảo luận, Hội đồng Khoa học đã đưa ra một số kết luận như sau:

– Cần bổ sung thêm cơ sở lý luận khoa học, trích dẫn nội dung của các tài liệu nghiên cứu về các hiện vật vào hồ sơ khoa học để dễ dàng cho cán bộ bảo tàng muốn tìm hiểu nghiên cứu chuyên sâu sau này.
– Thống nhất đăng ký hiện vật vào sổ kiểm kê của Bảo tàng Đà Nẵng, tiến hành lập phiếu kiểm tra tình trạng tồn tại của hiện vật, đồng thời là căn cứ để lên kế hoạch bảo quản cho hiện vật.
– Lập kế hoạch, bổ sung hiện trưng bày cho tất cả các hiện vật đã sưu tầm.

Kết thúc cuộc họp, Hội đồng Khoa học Bảo tàng Đà Nẵng đã thông qua 153 hiện vật chuyển nhượng, hiến tặng và chuyển giao, nhập vào kho cơ sở Bảo tàng Đà Nẵng.

NTT

 

Tin liên quan