THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÔNG TÁC TẠI BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG

Thông báo số 113/TB-BTĐN ngày 04 tháng 5 năm 2024 của Bảo tàng Đà Nẵng về việc tuyển dụng hợp đồng lao động công tác tại Bảo tàng Đà Nẵng:   113.TB.BTDN.signed

Tin liên quan