TUẦN LỄ BẢO TÀNG – MUSEUM WEEK 2019

CHỦ ĐỀ 1: PHỤ NỮ TRONG VĂN HÓA (WOMEN  IN CULTURE)

Hưởng ứng chủ đề đầu tiên của Tuần lễ Bảo tàng 2019, Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh phụ nữ Cơ tu và nghề dệt vải truyền thống nổi tiếng của họ.

Phụ nữ dân tộc Katu, một trong số 54 thành phần dân tộc ở Việt Nam, nổi tiếng với nghề dệt vải truyền thống của họ. Từ những nguyên liệu từ thiên nhiên, bên những khung dệt đơn giản, với bàn tay khéo léo của mình, những người phụ nữ Katu đã dệt nên những tấm khăn, tấm khố, váy áo với những nét hoa văn phong phú, độc đáo, thể hiện quan điểm của họ về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Điều đặc biệt trong nghề dệt truyền thống của người Katu là họ dệt hoa văn bằng hạt cườm trực tiếp ngay trong quá trình dệt vải chứ không phải dệt xong vải rồi mới đính hoa văn lên. Có thể nói, vẻ đẹp trang phục truyền thống của người Katu được tạo nên từ những người phụ nữ – những con người cần mẫn và sáng tạo. Nhờ có họ, nghề dệt và trang phục truyền thống – một nét đặc trưng, tiêu biểu nhất của văn hóa Katu được sáng tạo, lưu giữ và trao truyền.

Nguồn/Source: Bảo tàng Đà Nẵng/Da Nang Museum

The Katu women and the Katu weaving

For the theme #WomenInCulture – the first theme of the Museum Week 2019, Da Nang Museum is pleased to present some photos of Katu women with their traditional weaving.

Women of the Katu, one of 54 ethnic groups living in Vietnam, are well-known for their traditional weaving and their handmade costumes. Using natural materials, with simple looms, Katu women weave scarfs, loincloths, or dresses with unique patterns expressing their conception of the harmony of human and nature. Interestingly, the weavers make patterns by threading beads directly onto cotton threads during the weaving process rather than attaching the beads after weaving.

It can be said that the beauty of traditional Katu costumes is made up of women – diligent and creative people. Thanks to the Katu women, the Katu traditional weaving and costumes, the typical aspect of the Katu culture, is created, preserved and handed-over.

#MuseumWeek #WomenInCulture#MinorityCulture#MuseumofDaNang

Dương Hà
(Phòng Giáo dục – Truyền thông)

Tin liên quan