CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ TẠI KHU DÂN CƯ CỦA BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG

Tại Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định vai trò, ý nghĩa đặc biệt của việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xác định một trong 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030 là: “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”.

Để triển khai, thực hiện được những định hướng phát triển đất nước và con người Việt Nam trong thời đại mới, các bảo tàng địa phương đóng vai trò quan trọng vì đây chính là nơi lưu giữ, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa của cả cộng đồng, là nơi lịch sử, văn hóa được tái hiện một cách sinh động và chân thực. Đồng thời, nơi đây cũng chính là cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, giữa các thế hệ đi trước và các thế hệ đi sau.

Bảo tàng Đà Nẵng là một trong những thiết chế văn hóa tiêu biểu của thành phố, hiện đang lưu giữ, trưng bày, giới thiệu những tài liệu, hiện vật mang nhiều giá trị lịch sử – văn hóa đặc trưng của vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng.

Nhằm mục đích đưa bảo tàng đến gần hơn với công chúng của thành phố, năm 2023, Bảo tàng Đà Nẵng đã thực hiện việc “Quảng bá Bảo tàng Đà Nẵng tại khu dân cư” tại 02 phường An Hải Tây và Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đây là một trong số những nhiệm vụ thường xuyên của Bảo tàng Đà Nẵng.

Hoạt động giới thiệu Bảo tàng Đà Nẵng tại phường An Hải Tây và Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Tại các buổi quảng bá, những thông tin về nội dung trưng bày và các hoạt động của Bảo tàng được cán bộ Bảo tàng chia sẻ trực tiếp đến người dân một cách sinh động và chi tiết. Đồng thời, Bảo tàng Đà Nẵng cũng có dịp gặp gỡ, trao đổi và xây dựng mối quan hệ gắn bó với nhân dân và đội ngũ cán bộ cơ sở để từ đó nắm bắt nhu cầu, tâm tư nguyện vọng của công chúng và nâng cao chất lượng hoạt động.

Cán bộ Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu những hoạt động của Bảo tàng đến người dân địa phương

Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, với quyết tâm và nỗ lực chung của Bảo tàng Đà Nẵng, công chúng địa phương đã quan tâm nhiều hơn đến hoạt động của Bảo tàng, nhất là các hoạt động trải nghiệm, giáo dục; số lượng các đoàn thể xã hội như: chi bộ, đoàn thanh niên, hội phụ nữ…và khách lẻ địa phương đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa của thành phố Đà Nẵng ngày càng tăng, theo thống kê số lượng khách nội địa đến với Bảo tàng Đà Nẵng tính đến hết tháng 9/2023 là: 45211 lượt khách. Đây là tín hiệu đáng mừng, là động lực để Bảo tàng Đà Nẵng tiếp tục xây dựng và thực hiện các hoạt động dành cho công chúng địa phương, từ đó ươm mầm và nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân thành phố; góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng con người Đà Nẵng phát triển toàn diện theo những đức tính tiêu biểu của con người Việt Nam, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị truyền thống và giá trị hiện đại, đồng thời giữ gìn, phát huy những giá trị đặc trưng riêng có của văn hóa và con người Đà Nẵng.

Trần Khánh Ly

(Phòng Giáo dục và Truyền thông)

Tin liên quan