Nhân dân Đà Nẵng đón mừng quân Giải phóng tiến vào thành phố ngày 29.3.1975

Tin liên quan