HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Sáng ngày 14 tháng 7 năm 2021, Đảng ủy Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 tại Nhà hát Trưng Vương. Hội nghị đã thực hiện nghiêm các nguyên tắc “5K” để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng có đồng chí Huỳnh Trung Hậu – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức; đồng chí Bùi Phước Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo; đồng chí Phạm Thị Hồng Linh – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng và đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Tuyết – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra.

Đ/c Nguyễn Thị Hội An – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hội An – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Các đồng chí đảng viên cũng đã được nghe báo cáo thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2021 do đồng chí Nguyễn Hưng Lợi – Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng trình bày.

Đ/c Nguyễn Hưng Lợi – Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng báo cáo thông tin thời sự 6 tháng đầu năm 2021

Nhân Hội nghị này, Đảng ủy Sở đã công bố Quyết định khen thưởng cho 14 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021, trong đó Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng có quần chúng Phan Thanh Phương vinh dự được khen thưởng.

Đ/c Nguyễn Thị Hội An – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021

Đ/c Phạm Tấn Xử – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tổng kết Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Xử – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đồng chí Trưởng/Phó phòng chuyên môn, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc xây dựng kế hoạch công việc đi vào cụ thể, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đặt ra cho Ngành bài toán làm sao hoạt động chuyên môn đạt được hiệu quả; rà soát tất cả các cơ chế khi triển khai nhiệm vụ chuyên môn gặp khó khăn, vướng mắc để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở; về công tác xây dựng Đảng, đề nghị tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết trực tiếp từ Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, tăng cường và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Khánh Ly

(Phòng Giáo dục – Truyền thông)

Tin liên quan