Hoạt động Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh(19/5/1890 – 19/5/2019) và 42 năm Ngày Quốc tế Bảo tàng (18/5/1977 – 18/5/2017), 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019)

Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019), 42 năm ngày Quốc tế Bảo tàng và kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019), Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình “Nghe hiện vật kể” với chủ đề “Hành trang lên đường”

Chương trình nhằm tuyên truyền, làm nổi bật sự cống hiến, hy sinh của người chiến sĩ đã làm nên các chiến thắng trong lịch sử của nhân dân ta qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đồng thời giáo dục truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm cho thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của cha ông.
Đồng thời giáo dục và phát huy truyền thống quý báu “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam; Tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đấu tranh chống giặc ngoại xâm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và đặc biệt là thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình có sự tham gia của Đoàn viên công đoàn Viễn thông Đà Nẵng, Chiến sĩ trẻ Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng
1. Thời gian: 8h30 ngày 18 tháng 5 năm 2017 (Thứ Bảy)
2. Địa điểm: Không gian trưng bày Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ – Tầng 2 – Bảo tàng Đà Nẵng, Số 24 Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng.

BTĐN

Tin liên quan