MỘT SỐ BIỆN PHÁP VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2788/QĐ-UBND NGÀY 14/8/2021 CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tin liên quan