HỖ TRỢ “GÓI AN SINH CÔNG ĐOÀN” CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021

Thực hiện Công văn số 154/CĐVC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Công đoàn Viên chức thành phố về việc triển khai “Gói an sinh công đoàn” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 năm 2021, Ban Chấp hành Công đoàn Bảo tàng Đà Nẵng đã xem xét, lựa chọn và đề nghị Công đoàn Viên chức thành phố hỗ trợ cho 09 trường hợp đoàn viên, người lao động của đơn vị có hoàn cảnh khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Bảo tàng Đà Nẵng, ông Đặng Văn Khoa – Chủ tịch công đoàn đã tiến hành trao “Gói an sinh công đoàn” cho các đoàn viên, người lao động được nhận hỗ trợ. Gói an sinh gồm nước mắm, dầu ăn, gạo… trị giá 200.000 đồng/gói, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị.

Trần Khánh Ly

(Phòng Giáo dục – Truyền thông)

Tin liên quan