ĐẠI HỘI CHI BỘ BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2022 – 2025

Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2022, Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Về tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Tấn Xử – Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Hoàng Gia – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Chi bộ, các đồng chí đại diện cho các tổ chức đoàn thể đơn vị và các đồng chí cảm tình Đảng của đơn vị.

Đại hội Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 cũng như đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện cho nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đồng chí Ngô Thị Bích Vân – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng trình bày dự thảo báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng khóa XV trình Đại hội Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, tập thể Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng đã đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước đổi mới hoạt động Bảo tàng cả về chất và lượng, khẳng định vai trò của Bảo tàng trong hệ thống thiết chế văn hóa của thành phố. Chi bộ đã quán triệt, triển khai kịp thời và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào tình hình hoạt động thực tiễn của Chi bộ, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội, giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Với những thành tích đạt được, 08 năm liền từ năm 2014 – 2021, Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng được công nhận là “Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Bảo tàng Đà Nẵng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố tặng Bằng khen trong hai năm 2020 và 2021.

Đồng chí Phạm Tấn Xử – Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Tấn Xử – Thành ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Bảo tàng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong khoảng thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành Bảo tàng nói chung, Bảo tàng Đà Nẵng nói riêng nhưng điều quan trọng là Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng giữ vững ổn định về chính trị và tổ chức, các đồng chí đảng viên luôn nêu cao và phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022, điều này tạo nên sức mạnh tổng hợp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao phó, đặc biệt là hoàn thành 03 nhiệm vụ trọng tâm do Sở Văn hóa và Thể thao giao hằng năm. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo Chi bộ triển khai một số nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới như: Xây dựng và phát triển các đề tài nghiên cứu khoa học trong hoạt động chuyên môn để ứng dụng vào Bảo tàng Đà Nẵng khi chuyển về địa điểm mới, xứng tầm là Bảo tàng có quy mô lớn và hiện đại không chỉ ở miền Trung mà còn ở cả nước; chăm lo công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên mới, đội ngũ kế cận; phát huy hơn nữa các giá trị di sản văn hóa truyền thống trên địa bàn thành phố.

Đại hội đã diễn ra trong không khí dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn và cởi mở. Sau một buổi làm việc với tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 05 đồng chí, trong đó đồng chí Huỳnh Đình Quốc Thiện – Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Ngô Thị Bích Vân – Phó Giám đốc tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

Đảng viên bỏ phiếu bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chi ủy của Chi bộ Bảo tàng Đà Nẵng nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt trước Đại hội

Phát huy những kết quả đã đạt được, toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động Bảo tàng Đà Nẵng quyết tâm nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

 

 

Trần Khánh Ly

(Phòng Giáo dục và Truyền thông)

Tin liên quan