TUẦN LỄ BẢO TÀNG – MUSEUM WEEK 2020 CHỦ ĐỀ 1: NHỮNG NGƯỜI ANH HÙNG – #HEROESMW

 

(English below)

Với chủ đề Những người anh hùng (#HeroesMW), Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu Kính hiển vi – một hiện vật gắn liền với những y bác sỹ làm nhiệm vụ trong thời kỳ chiến tranh ở chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng.

Kính hiển vi do bác sĩ Nguyễn Trọng Phú (từng công tác tại Ty Y tế Tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng) hiến tặng cho Bảo tàng năm 1977. Đây là một trong những dụng cụ y tế quan trọng của Đội phòng chống sốt rét thuộc ngành Quân y Tỉnh đội Quảng Nam – Đà Nẵng sử dụng để chẩn đoán và chữa trị bệnh Sốt rét – một dịch bệnh nguy hiểm trong gian đoạn 1965 – 1975. Mặc dù trong điều kiện chiến tranh, thiếu thốn về mọi mặt nhưng các y bác sỹ đã luôn nỗ lực hết mình, bất chấp nguy hiểm để hoàn thành tốt công tác khám chữa bệnh cho bộ đội và người dân. Họ chính là những người anh hùng thực sự, những người mà công việc và sự hi sinh của họ đã truyền động lực cho những bác sỹ, nhân viên y tế ngày nay trong cuộc chiến chống lại các hiểm họa dịch bệnh đe dọa tính mạng của con người, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19 hiện nay.

For the theme #HeroesMW on the first day of the Museum Week 2020, Danang Museum introduces the clinical microscope, an object attached to the military doctors who were on duty during the war in Quang Nam – Da Nang battlefield.

The microscope was donated to the museum in 1977 by Doctor Nguyen Trong Phu who worked at Quang Nam – Da Nang Health Department. This is one of the important medical equipment of the Malaria Prevention Team of the Military Medical Sector of Quang Nam – Da Nang used to diagnose and treat malaria patients, a dangerous epidemic during the period 1965-1975. Overcoming difficulties during war, the military doctors made great efforts in diagnosing and treating for the soldiers and local people. They are the real heroes that their work and sacrifice motivated today’s doctors and health workers in the fight against dangerous epidemics threatening human life, especially the COVID-19 pandemic.

#HeroesMW #MuseumWeek2020 #DanangMuseum #HealthWorkers

Phan Thị Quỳnh Nga

Phòng Giáo dục – Truyền thông

Tin liên quan