TUẦN LỄ BẢO TÀNG – MUSEUM WEEK 2019

CHỦ ĐỀ 2: BÍ MẬT (#SECRETS)

Với chủ đề Bí mật (#SecretsMW), Tuần lễ Bảo tàng (Museum Week) khuyến khích các bảo tàng, phòng tranh, thư viện chia sẻ với công chúng những công việc hậu trường phía sau các trưng bày, các phương tiện hay các vấn đề mang tính chuyên môn. Đây là dịp để các bảo tàng kết nối chặt chẽ hơn với công chúng của mình. Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh của một cuộc khai quật khảo cổ học tại di chỉ Vườn đình Khuê Bắc, thuộc Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, ĐàNẵng. Từ cuộc khai quật này, hàng trăm hiện vật thuộc các giai đoạn văn hóa khác nhau đã được tìm thấy, bổ sung cho bộ sưu tập khảo cổ học tại Bảo tàng. Những cuộc khai quật như thế này thường kéo dài từ hai tuần đến một tháng với sự phối hợp của các chuyên gia khảo cổ học và cán bộ chuyên môn các bảo tàng quốc gia và địa phương. Những phương tiện và giải pháp thực hiện được thảo luận rất kỹ càng để đảm bảo hiệu quả và sự an toàn cho hiện vật được khai quật.

Nguồn/Source: Bảo tàng Đà Nẵng/Da Nang Museum

For theme #SecretsMW, Museum Week encourages museums, galleriesand libraries to sharebehind the scenes of the exhibition preparations, facilities or professions. This is an opportunity for the museums to be more closely connected with their communities.

 Da Nang Museum introduces the photos of an archaeological excavation at the site of Khue Bac Communal House’s Garden, Ngu Hanh Son District, Da Nang City. From this excavation, hundreds of artefacts from different cultural periods were found, adding objects for the archaeological collection at the museum.

Such excavations normally last from two weeks to a month in coordination with archaeologists and national and local museum professionals. The means and implementation solutions are discussed very carefully to ensure the effectiveness and the safety for the excavated artefacts.

#MuseumWeek #SecretsMW#ArchaeologicalExcavation #DaNangMuseum

Dương 
Phòng Giáo dục – Truyền thông

Tin liên quan