TUẦN LỄ BẢO TÀNG 2023 – CHỦ ĐỀ 5: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

[TUẦN LỄ BẢO TÀNG 2023] [ENGLISH BELOW] #MuseumWeek2023 #day5
 Vận dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng bảo tàng là một nội dung quan trọng được các bảo tàng hiện đại quan tâm. Trong ngày thứ 5 của Tuần lễ Bảo tàng, với chủ đề trí tuệ nhân tạo (#aiMW) Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu ứng dụng phần mềm Quản lý thông tin hiện vật tại Bảo tàng bằng mã QR được sử dụng vào tháng 5/2023.
 Đây là một phần mềm do đơn vị phát triển mà theo đó, mỗi hiện vật được thêm mới thành công sẽ được quản lý, lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu với đầy đủ các trường thông tin được liên kết với nhau, cán bộ có thể sử dụng công nghệ “tìm kiếm” toàn văn nội dung thông tin của hiện vật, đảm bảo phục vụ nhu cầu quản lý của cán bộ chuyên môn một cách đầy đủ và chính xác. Ngoài ra, mỗi hiện vật được lưu trữ sẽ tự động xuất ra 2 mã QR: 01 mã QR dành cho cán bộ quản lý hiện vật và 01 mã QR dành cho công chúng tham quan trực tiếp và trực tuyến. Xây dựng kho dữ liệu chuyên ngành không chỉ phục vụ tốt công tác quản lý, là nền tảng phát triển các ứng dụng thông minh trong các năm tiếp theo của ngành mà còn sẵn sàng chia sẻ về Kho dữ liệu của thành phố để các cơ quan, đơn vị sử dụng khi có nhu cầu.
—————————————————————————–
QR code has been applied in Danang Museum to enhance the visitor experience as well as the efficiency of museum practices.
———————————————————————–
 Mời quý vị và các bạn theo dõi các bài viết của Bảo tàng Đà Nẵng tại địa chỉ:
 Zalo: Bảo tàng Đà Nẵng – Da Nang Museum

Tin liên quan