TUẦN LỄ BẢO TÀNG 2022 – CHỦ ĐỀ 5: BÀI HỌC CUỘC SỐNG

 [TUẦN LỄ BẢO TÀNG 2022] [ENGLISH BELOW]  #MuseumWeek2022
 Ngày hôm nay, Tuần lễ Bảo tàng – Museum Week 2022 với chủ đề Bài học cuộc sống #LifeLessons, Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu về phương châm của phong trào Duy Tân (1906-1908) do cụ Phan Châu Trinh khởi xướng: “Khai dân trí – Chấn dân khí – Hậu dân sinh”.
 
 
  Khai dân trí: bỏ lối học tầm chương trích cú, mở trường dạy chữ Quốc ngữ cùng kiến thức khoa học thực dụng, bài trừ hủ tục xa hoa.
 Chấn dân khí: thức tỉnh tinh thần tự lực, tự cường, mọi người giác ngộ được quyền lợi và nghĩa vụ của mình, giải thoát được nọc độc chuyên chế.
 Hậu dân sinh: phát triển kinh tế, cho dân khai hoang làm vườn, lập hội buôn, sản xuất hàng nội hóa…
 Với khao khát được chứng kiến nền độc lập chân chính của dân tộc, cụ Phan đã hợp lực với các sỹ phu yêu nước tiến bộ như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp …, phát động phong trào Duy Tân, giúp nhân dân “tự lực khai hóa” bản thân và cả dân tộc. Hơn 95 năm sau khi cụ Phan Châu Trinh qua đời, tư tưởng của ông vẫn còn nguyên giá trị và gợi mở tư duy đổi mới trong thế hệ trẻ.
———————————————————————
💁‍♀️💁 Phan Chau Trinh (1872-1926) is a famous reformer who was the leading proponent of Duy Tan, a reformist program in 1906-1908 in Vietnam with the motto “Expand people’s knowledge – Revitalize people’s will – Enrich people’s lives”
Mời quý vị và các bạn theo dõi các bài viết của Bảo tàng Đà Nẵng tại địa chỉ:
Fanpage: Bao Tang Da Nang – Da Nang Museum
Instagram: @danang_museum
Zalo: Bảo tàng Đà Nẵng Da Nang Museum

Tin liên quan