TỌA ĐÀM “GIÁO DỤC BẢO TÀNG VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ AN SINH”

Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2023 với chủ đề “Bảo tàng, Tính bền vững và An sinh” (Museums, Sustainability and Wellbeing) là dịp để tái khẳng định bảo tàng có sức mạnh để biến đổi thế giới xung quanh chúng ta. Tất cả các bảo tàng đều có vai trò định hình, tạo ra tương lai bền vững thông qua các chương trình giáo dục, trưng bày, tiếp cận cộng đồng và nghiên cứu.

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng (18/5) năm 2023, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, bài học thực tiễn về công tác giáo dục tại một số bảo tàng, nhà trưng bày và di tích trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thành phố Nha Trang và tỉnh Quảng Nam, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức chương trình Tọa đàm “Giáo dục bảo tàng vì sự phát triển bền vững và an sinh” vào ngày 19 tháng 5 năm 2023.

Tham dự chương trình có Bà Phan Lê Quỳnh Anh – Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng; Bà Ngô Thị Bích Vân – Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng; Bà Nguyễn Thị Trinh – Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng; Trung tá Nguyễn Thành Nam – Phó Giám đốc Bảo tàng Quân khu 5; Ông Trần Văn Đức – Phó Giám đốc Bảo tàng Quảng Nam; Bà Lê Thị Tuấn – Trưởng Phòng Bảo tàng, Trung tâm Quản lý, bảo tồn di sản văn hóa Hội An; ông Lê Ngọc Nhất – Phó Trưởng Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn cùng các cán bộ làm công tác giáo dục của 10 đơn vị: Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Quân khu 5, Nhà Trưng bày Hoàng Sa, Bảo tàng Hội An, Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Quảng Nam, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn và Ban Quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn.

Các đơn vị thảo luận, chia sẻ ý kiến tại Tọa đàm

Chương trình Tọa đàm đã nhận được các bài tham luận có tính khoa học và thực tiễn. Bên cạnh đó, tại Tọa đàm, các đại biểu cũng đã góp ý, thảo luận sôi nổi, tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Những khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác giáo dục; Những định hướng, giải pháp nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng công tác giáo dục; Giáo dục bảo tàng hướng đến sự phát triển bền vững và an sinh; Giáo dục bảo tàng gắn với hoạt động giáo dục truyền thống, lịch sử – văn hóa của địa phương; Cách thức xây dựng và tổ chức một chương trình giáo dục bảo tàng hiệu quả; Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động giáo dục của các bảo tàng; Một số xu hướng mới trong công tác giáo dục tại các bảo tàng trên thế giới.

Tọa đàm là dịp để gắn kết các bảo tàng, nhà trưng bày và Ban quản lý các di tích trong và ngoài thành phố Đà Nẵng. Hy vọng những chia sẻ, trao đổi thẳng thắn từ chính thực tiễn được nêu ra tại Tọa đàm sẽ là bài học kinh nghiệm, gợi mở giải pháp cho tất cả các đơn vị tham gia nhằm góp phần đa dạng hóa và nâng cao chất lượng công tác giáo dục tại các bảo tàng, nhà trưng bày, di tích để cùng hướng tới mục tiêu chung như tên gọi của chương trình “Giáo dục bảo tàng vì sự phát triển bền vững và an sinh”.

Khánh Ly

(Phòng Giáo dục và Truyền thông)

Tin liên quan