Thư chúc mừng năm mới – Tết Nhâm Dần 2022 của Thành Ủy, Hội Đồng Nhân Dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng

Tin liên quan