Sáp nhập Trung tâm Quản lý Di sản văn hóa vào Bảo tàng Đà Nẵng

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, thực hiện quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Đà Nẵng, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tổ chức buổi lễ công bố quyết định sáp nhập Trung tâm Quản lý Di sản văn hóa vào Bảo tàng Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có sự tham gia của ông Huỳnh Văn Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, ông Lê Phú Nguyện, Trưởng phòng Tổ chức, biên chế Sở Nội vụ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí đầm ấm, sau 7 năm chia tách từ Phòng quản lý di tích (thuộc Bảo tàng Đà Nẵng) thành Trung tâm Quản lý di sản văn hóa để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng về công tác quản lý toàn diện và bảo tồn, tôn tạo, phục hồi, nghiên cứu, phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn thành phố; nay thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020, Trung tâm được sáp nhập vào Bảo tàng.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao đã trao quyết định cho Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng và dành sự quan tâm tin tưởng Bảo tàng Đà Nẵng sẽ tiếp tục kế thừa phát huy những kết quả mà Trung tâm Quản lý Di sản đã đạt được trong những năm qua, thực hiện tốt sứ mệnh bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa lịch sử của thành phố Đà Nẵng.

Qua đây, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng và Giám đốc Trung tâm Quản lý Di sản văn hóa cũng gửi gắm những tâm tư, tình cảm dành cho CBCNVC và người lao động của hai đơn vị tiếp tục đoàn kết và gặt hái nhiều thành công mới trong chặng đường tiếp theo.

Phan Ngọc Mỹ

Tin liên quan