NGHIỆM THU, BÀN GIAO CÁC CÔNG TRÌNH BẢO TỒN, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thứ Ba, ngày 15/9/2020

Ngày 09/9/2020, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và chính quyền địa phương có liên quan, tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng 03 công trình bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích, cụ thể gồm: Đình Nại Hiên Đông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), Nhà thờ Tập Linh Nghề cá làng Thanh Khê (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) và Đình Phước Hưng (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Các công trình này do Sở Văn hóa và Thể thao làm chủ đầu tư, được triển khai thực hiện từ tháng 3 đến đầu tháng 9/2020 với tổng mức đầu tư là gần 17 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Tại buổi nghiệm thu và bàn giao, các đơn vị giám sát, thi công đã báo cáo đầy đủ, chi tiết việc hoàn thành các hạng mục công trình, bàn giao công trình đúng tiến độ, đúng các nguyên tắc về bảo tồn di tích theo quy định của pháp luật. Việc làm này đã đem lại niềm vui, sự phấn khởi cho bà con nhân dân, đồng thời, tuyên truyền ý thức giữ gìn di sản văn hóa trong bối cảnh “đô thị hóa” như hiện nay.

Đình Nại Hiên Đông (phường Nại Hiên Đông, quận sơn Trà)

Nhà thờ Tập Linh Nghề cá làng Thanh Khê (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê)

Đình Phước Hưng (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang)

                                                                                     Trúc Giang

                                                     (Phòng Quản lý di sản văn hóa)

Tin liên quan