LỚP TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ/TỔ BẢO VỆ DI TÍCH GẮN VỚI CỘNG ĐỒNG”

Với mục đích nâng cao chất lượng, tạo chuyển biến tích cực trong hiệu quả hoạt động của các Ban quản lý/tổ bảo vệ di tích và nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, chính quyền địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thành phố, sáng ngày 4/11/2022, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban quản lý/ tổ bảo vệ di tích gắn với cộng đồng”.

Tham dự khai mạc lớp tập huấn, về phía Sở Văn hóa và Thể thao có ông Hà Vỹ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng; Bà Phan Lê Quỳnh Anh, Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa; về phía địa phương có đại diện 7 phòng Văn hóa – Thông tin các quận/huyện; đại diện UBND phường, xã có di tích và đại diện 86 di tích đã được xếp hạng các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Tại lớp tập huấn, hai nội dung quan trọng trong công tác quản lý di tích trên địa bàn thành phố đã được đại diện Bảo tàng Đà Nẵng báo cáo, cụ thể:

Chuyên đề 1: “Thực trạng công tác quản lý di tích trong thời gian vừa qua và những quy định của pháp luật về hoạt động của các BQL/TBV di tích” do Bà Phan Thị Xuân Mai – Trưởng phòng Phòng Quản lý di sản văn hóa, Bảo tàng Đà Nẵng báo cáo.

Chuyên đề 2: “Hướng dẫn bảo quản, phòng ngừa hiện vật tại di tích” Ông Phan Công Hải – Phó Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng báo cáo.

Để khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân có đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích của thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã có Quyết định tặng Giấy khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích tại thành phố Đà Nẵng.

Tin liên quan