Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng (Khóa IX)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố, các cơ quan hữu quan, thông báo của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

HĐND thành phố cơ bản tán thành nội dung báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, thẩm tra của các ban HĐND thành phố; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2017

Tình hình kinh tế – xã hội năm 2017 tiếp tục tăng trưởng ổn định. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Các công trình trọng điểm triển khai đảm bảo tiến độ. Thu ngân sách đạt khá so với dự toán và đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế chung của thành phố. Các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi. Công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đạt kết quả tốt về mọi mặt, tạo dấu ấn đối ngoại và động lực mới cho sự phát triển của thành phố. Chương trình thành phố “4 an” được triển khai tích cực gắn với các chương trình thành phố “5 không”, “3 có”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par index), Chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông (ICT) và liên tục nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm cao nhất về Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp. Công tác quản lý trật tự xây dựng tuy được tăng cường song tình trạng xây dựng không phép, trái phép còn xảy ra; một số điểm nóng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông còn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2018

1. Mục tiêu tổng quát

Phát huy thành công của Tuần lễ cấp cao APEC Đà Nẵng 2017, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh thành phố, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới công nghệ. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung phát triển các ngành kinh tế then chốt, có khả năng cạnh tranh. Xây dựng hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; điều chỉnh quy hoạch chung về phát triển đô thị theo hướng bền vững, xứng tầm đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ưu tiên giải quyết các điểm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; tăng cường quản lý trật tự, văn minh đô thị. Tập trung các giải pháp hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”; gắn với tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tập trung nguồn lực, thực hiện có hiệu quả “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu

(1). Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP, giá SS2010) tăng 9-10% so với 2017;
(2). Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 8,8-9,8%;
(3). Giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng tăng 8-9%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,5-9%;
(4). Giá trị sản xuất thủy sản – nông – lâm tăng 3,5-4,5%;
(5). Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12-13%;
(6). Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn phấn đấu tăng ít nhất 5% so với dự toán ngân sách Nhà nước Trung ương giao;
(7). Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 6-7%;
(8). Tỷ lệ tạo việc làm tăng thêm 4,04%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 51%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị còn 3,4%.
(9). Tỷ lệ giảm sinh ước đạt 0,1‰;
(10). Tỷ lệ hộ nghèo (hộ nghèo không còn sức lao động) còn lại cuối năm theo chuẩn thành phố 1,25%;
(11). Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Về phát triển kinh tế

Hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý. Xây dựng các chỉ tiêu kinh tế, xã hội theo hệ thống chỉ tiêu thống kê ban hành tại Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ. Xúc tiến triển khai nhanh các công trình, dự án trọng điểm làm động lực, sức lan tỏa cho phát triển thành phố, tập trung nguồn lực và xây dựng cơ chế thu hút đầu tư; nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù tạo động lực cho thành phố phát triển nhanh và bền vững trong thời gian đến.

a) Phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ

Thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển mạnh các ngành dịch vụ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035, Đề án phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020. Mở rộng thị trường khách du lịch, có giải pháp cụ thể làm tăng thời gian lưu trú và mua sắm của du khách. Nghiên cứu xây dựng cơ chế liên kết, hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch. Chú trọng phát triển loại hình du lịch cao cấp. Tạo điều kiện phát triển mạnh các ngành dịch vụ có lợi thế, tạo giá trị gia tăng cao như tài chính – ngân hàng, vận tải – kho bãi – dịch vụ cảng, viễn thông – công nghệ thông tin, giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao.

Hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư triển khai, hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án phục vụ du lịch nghỉ dưỡng, các dự án tạo sản phẩm du lịch mới (1). Đầu tư hoàn thiện hệ thống các bãi tắm công cộng và hệ thống cây xanh ven biển kết hợp với cảnh quan các khu resort, đặc biệt là khai thác các công trình phục vụ APEC. Khuyến khích đầu tư, khai thác hiệu quả các tuyến phố chuyên doanh, phố đi bộ, trung tâm mua sắm, ẩm thực, khu phố đêm 24/7, khu vui chơi giải trí tập trung quy mô lớn, cửa hàng miễn thuế khu vực trung tâm thành phố; xây dựng trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống tại chợ Cồn, chợ Hàn theo hướng văn minh, hiện đại.

b) Đẩy mạnh phát triển sản xuất

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đầu tư phát triển ngành công nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1) và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào Khu công nghệ cao. Hoàn thành thủ tục đầu tư và khởi công Khu công viên phần mềm số 2; xử lý dứt điểm các thủ tục liên quan đến dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung và hoàn thành đầu tư hạ tầng giai đoạn 1.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp mới; ưu tiên các khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 2), Hòa Nhơn và các cụm công nghiệp Cẩm Lệ, Hòa Nhơn; có chính sách vượt trội để đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư sản xuất công nghiệp quy mô lớn ở những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, không gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục rà soát các dự án chậm triển khai, kém hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường trong các khu công nghiệp, có lộ trình chuyển đổi công năng, đổi mới công nghệ hoặc thu hồi theo luật định. Tiếp tục triển khai thí điểm chuyển đổi khu công nghiệp Hòa Khánh thành khu công nghiệp sinh thái tiến tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Đà Nẵng.

Hoàn thiện quy hoạch và đẩy mạnh xúc tiến để thu hút các nhà đầu tư vào các khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao. Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển kinh tế thủy sản theo hướng khai thác lợi thế về chế biến thực phẩm và nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền, biển đảo quốc gia. Chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng thay thế đối với các dự án có sử dụng đất rừng. Củng cố, sắp xếp lại lực lượng kiểm lâm. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác rừng trái phép.

c) Phát triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước

Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-CP ngày 6-2-2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Triển khai có hiệu quả Đề án Phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; rà soát, đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thực hiện có hiệu quả “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017; thực hiện có kết quả Đề án Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào thành phố giai đoạn 2016-2020. Đẩy mạnh xúc tiến, tranh thủ tối đa và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài để đầu tư các công trình trọng điểm, quy mô lớn.

d) Về khoa học công nghệ, phát triển khởi nghiệp

Nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo cơ chế đặt hàng, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ, phát huy có hiệu quả Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ thành phố. Tăng cường hoạt động kết nối cung cầu công nghệ trên Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị (Techmart Online). Triển khai dự án Xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học và Cơ sở nuôi cấy mô tế bào thực vật (giai đoạn 2) và Dự án mở rộng nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học.

Duy trì các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập các vườn ươm doanh nghiệp, cơ sở ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.

2. Công tác thu chi và điều hành ngân sách Nhà nước

Triển khai thực hiện, điều hành dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 và kế hoạch 03 năm 2018-2020 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Rà soát, thực hiện tốt các giải pháp tăng thu ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính – ngân sách; tăng cường xử lý nợ đọng và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và thu tiền sử dụng đất, chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế, gian lận chuyển giá, vi phạm pháp luật thuế, phí, lệ phí, thực hiện hóa đơn điện tử; thẩm định chặt chẽ các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư, có giải pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước và sử dụng tài sản công, nhất là xe công. Tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngân sách Nhà nước theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa, tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, bảo đảm chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và quốc phòng, an ninh. Ưu tiên nguồn vốn để bố trí trả nợ trái phiếu chính quyền địa phương và các khoản vay đến hạn.

3. Công tác xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị bền vững

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của HĐND thành phố về kết quả công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hoàn thiện quy hoạch, thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn, quy hoạch phát triển Vịnh Đà Nẵng, quy hoạch ga đường sắt và tái thiết khu ga cũ. Triển khai quy hoạch tái thiết giảm mật độ xây dựng một số khu vực có cơ sở hạ tầng yếu kém tại khu vực trung tâm thành phố; rà soát quy hoạch, điều chỉnh, khớp nối quy hoạch phía Tây và Tây Bắc thành phố.

Rà soát các quy định liên quan đến công tác giải tỏa đền bù, nghiên cứu phương án đền bù và bố trí tái định cư theo hướng vừa đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất, vừa giảm áp lực về bố trí tái định cư, không lãng phí tài nguyên. Xử lý hiệu quả đất tái định cư hiện có chưa bố trí ở các dự án theo hướng hợp thửa sử dụng vào mục đích công cộng, phục vụ dân sinh và làm quỹ đất dự phòng. Đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án chậm triển khai, lập thủ tục thu hồi các dự án không triển khai theo quy định; thực hiện các thủ tục di dời, chuyển đổi mục đích sử dụng đất một số khu công nghiệp thành đất ở đô thị đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; lập quy hoạch chi tiết các vị trí bãi đỗ xe; bổ sung quy hoạch phân khu các bãi đỗ xe mới, cơ bản đến năm 2020 đáp ứng nhu cầu đỗ xe công cộng; thí điểm mô hình bãi đỗ xe nổi, thông minh. Hoàn thành các thủ tục đầu tư, triển khai thi công nút giao thông phía Tây cầu Rồng; cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý và có phương án xử lý đối với các nút giao thông có nguy cơ ùn tắc. Thực hiện đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo quy hoạch. Triển khai Đề án Thí điểm xe đạp công cộng khu vực Trung tâm thành phố. Tiếp tục triển khai chương trình, đề án thành phố thông minh trong các lĩnh vực: giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, môi trường và các dự án chính quyền điện tử. Đẩy mạnh việc xây dựng và khai thác hệ thống giao thông thông minh (ITS). Hoàn thiện hệ thống xe buýt có trợ giá.

Đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình sử dụng vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay ưu đãi(2); tập trung nguồn lực thực hiện các công trình có quy mô lớn, trọng điểm, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, các công trình hoàn thiện, khớp nối hạ tầng thiết yếu (3) .

Thiết lập trật tự, kỷ cương trong quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố. Kiên quyết xử lý nghiêm các công trình xây dựng chưa được nghiệm thu nhưng đưa vào sử dụng; kiểm tra, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm trên lĩnh vực xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Xử lý các khu tập thể, nhà chung cư xuống cấp.

Phối hợp với tỉnh Quảng Nam giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Đẩy mạnh giải quyết tình trạng ô nhiễm ven biển, ô nhiễm trong các khu dân cư, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố; đảm bảo quy trình xử lý tại Bãi rác Khánh Sơn cùng với triển khai các thu tục đầu tư xây dựng mới Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn với công nghệ hiện đại. Hoàn thành xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn phát sinh các cơ sở gây ô nhiễm mới.

Hoàn thành đưa vào sử dụng dự án Nhà máy nước hồ Hòa Trung. Đẩy nhanh tiến độ triển khai mở rộng hệ thống cấp nước từ nguốn vay ADB và nâng cấp mở rộng dự án nước khu vực cầu Đỏ quy mô 120.000m3/ngđ. Hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy nước Hòa Liên.

4. Về phát triển văn hóa – xã hội

a) Giáo dục và đào tạo

Triển khai thực hiện Đề án quy hoạch phát triển ngành giáo dục và đào tạo đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường các biện pháp quản lý, chỉ đạo công tác dạy thêm, học thêm. Tiếp tục đầu tư xây dựng và phấn đấu có 65% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 85% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức 1 và mức 2 và tiếp tục thực hiện học 2 buổi/ngày bậc tiểu học. Triển khai thực hiện Đề án xây dựng phòng học bộ môn đạt chuẩn đến năm 2020, Đề án dạy và học ngoại ngữ các cấp học, Đề án sữa học đường giai đoạn 2018-2020, Đề án thí điểm nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng vào các trường mầm non công lập; tăng cường công tác giáo dục thể chất. Nghiên cứu giải pháp phù hợp liên quan đến biên chế của giáo viên dạy các môn năng khiếu, cán bộ y tế tại các trường học. Thực hiện điều tiết tuyển sinh trên địa bàn, đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nghiên cứu có chủ trương xã hội hóa việc lắp đặt camera ở các lớp học mầm non. Quản lý và củng cố hệ thống các trung tâm tin học, ngoại ngữ và nghiệp vụ, các cơ sở liên kết đào tạo, nhất là các cơ sở có yếu tố nước ngoài; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư xây dựng trường học tiêu chuẩn quốc tế các cấp học; có biện pháp quản lý để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú ở trường mầm non và tiểu học.

b) Văn hóa – thể thao

Tiếp tục thực hiện chương trình thành phố “4 an”, “5 không”, “3 có”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ và các sự kiện lớn trong năm 2018. Xây dựng môi trường văn hóa, đời sống văn hóa đô thị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Chiến lược Văn hóa đến năm 2020 của thành phố Đà Nẵng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các lễ hội, hoạt động văn hóa.
Rà soát và đẩy nhanh công tác đầu tư các thiết chế văn hóa – thể thao, phát huy hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất đã được đầu tư: Sớm có phương án về địa điểm xây dựng Trung tâm Văn hóa thành phố; hoàn thành và đưa vào sử dụng Nhà Trưng bày Hoàng Sa; trùng tu, tôn tạo di tích Thành Điện Hải, Hải Vân Quan. Tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII năm 2018. Lựa chọn, cử vận động viên có chuyên môn, vận động viên chủ lực để tập huấn tại nước ngoài và thi đấu quốc tế để nâng cao trình độ.

c) Thông tin – truyền thông

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và chủ đề năm 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; phản ánh kịp thời các chủ trương, chính sách, những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố nhằm nâng cao hiểu biết, tăng cường nhận thức cho người dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội, khẳng định vị thế, hình ảnh, uy tín của thành phố.

Tăng cường công tác quản lý báo chí, phóng viên, văn phòng đại diện cơ quan báo chí tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật; chủ động nắm bắt các sự kiện, kịp thời thông tin và định hướng dư luận xã hội đảm bảo khách quan, chính xác; tăng cường cung cấp các thông tin về người tốt, việc tốt. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của báo chí, nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, các cơ quan báo chí và các cơ quan chủ quản trong việc thông tin, tuyên truyền, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các thông tin độc hại, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân hoặc sách nhiễu doanh nghiệp, người dân. Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội và giảm thiểu tác động tiêu cực của các thông tin xấu.

d) Y tế

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống khám chữa bệnh và phục hồi chức năng ở các tuyến, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Triển khai các giải pháp tổng thể giảm quá tải bệnh viện; kiện toàn mạng lưới bệnh viện trung tâm, chuyên khoa về ung bướu, tim mạch. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình y tế. Nghiên cứu chính sách thu hút bác sĩ giỏi đối với Trung tâm Y tế Hòa Vang và bệnh viện chuyên khoa đặc thù, đơn vị y tế dự phòng; luân chuyển bác sĩ giữa các cơ sở y tế, đổi mới hoạt động của y tế tuyến cơ sở. Triển khai thực hiện Quyết định số 4041/QĐ-BYT ngày 8-9-2017 của Bộ Y tế về phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2017-2020.

đ) Lao động, việc làm, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực

Triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về việc làm, đào tạo nghề. Đẩy mạnh đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển nhân lực chất lượng cao cho các ngành kinh tế – kỹ thuật quan trọng. Nghiên cứu mở rộng và phát triển thị trường lao động nước ngoài. Rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc thành phố. Đồng thời, quan tâm thực hiện các giải pháp giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành nghề cho người dân khu vực giải tỏa.

e) Về đảm bảo an sinh xã hội

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội: Vận động, kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phụng dưỡng 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống; Đẩy mạnh thực hiện Đề án “nâng cấp Mộ – Nghĩa trang liệt sĩ”; Đề án “Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016 -2018”; Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và Đề án “Nâng cấp, sửa chữa nhà ở đối tượng chính sách giai đoạn 2017-2020”. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ nghèo và tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo đa chiều. Thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội; chú trọng công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

5. Về quốc phòng – an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

a) Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan hữu quan nhằm đảm bảo an ninh trật tự, quản lý tốt địa bàn, không để bị động, bất ngờ, xảy ra “điểm nóng” phức tạp.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiên quyết đấu tranh, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia ở biển Đông. Kết hợp chặt chẽ đối ngoại với quốc phòng, an ninh, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

Đảm bảo ổn định an ninh chính trị, kiềm chế tội phạm, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Chủ động phát hiện, triệt phá các tụ điểm phức tạp mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, các băng nhóm tội phạm. Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm dần tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí và xử lý nghiêm các vi phạm. Phát huy hiệu quả và quản lý chặt chẽ hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, giao thông. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch. Hoàn thành tốt công tác tuyển quân; chỉ tiêu đào tạo, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật. Tổ chức thí điểm mô hình đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

b) Hoạt động đối ngoại, công tác thông tin đối ngoại

Triển khai thực hiện tốt các chủ trương về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, nhất là thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 nhằm  nâng cao hình ảnh, vị thế và tiềm năng phát triển của thành phố; đăng cai tổ chức những sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế, đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), điểm đến của các nhà đầu tư, du khách. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tổng thể công tác ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020, Kế hoạch triển khai Chiến lược ngoại giao văn hóa thành phố đến năm 2020.

6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

a) Công tác cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, phân cấp quản lý, trách nhiệm người đứng đầu

Đẩy mạnh việc phân cấp, nhất là trong lĩnh vực quản lý, đăng ký đất đai; giao quyền tự chủ chi đầu tư, chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát thường xuyên, chặt chẽ. Triển khai hiệu quả Đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; có cơ chế, chính sách khuyến khích thành lập các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, hình thành đồng bộ chính quyền điện tử. Nâng cao chất lượng công tác bổ trợ tư pháp, công tác theo dõi thi hành pháp luật, xây dựng chính sách, kiểm tra văn bản pháp luật và kiểm soát thủ tục hành chính; phấn đấu rút ngắn ít nhất 20% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng cơ bản; triển khai thêm trên 200 dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch cải cách hành chính; thực hiện việc thanh toán qua mạng đối với các dịch vụ hành chính công trực tuyến của các cơ quan nhà nước. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt thực hiện tốt nội dung “5 xây”, “3 chống” theo Chỉ thị 29-CT/TU của Thành ủy. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

b) Công tác giải quyết đơn, thư, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư; xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ. Tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tăng cường thực hiện các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

IV. VỀ THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT TẠI PHIÊN CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

1. Hoàn thành thi công hệ thống thoát nước dự án Khu tái định cư dọc tuyến đường Hòa Thọ – Hòa Nhơn trong tháng 4 năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án hạ tầng kỹ thuật khu phía Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm, hoàn thành trong quý III năm 2018. Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án Phước Lý 5, dự án Đường gom dân sinh từ Ngã Ba Huế – Hòa Cầm (đoạn từ Hòa Cầm đi cầu Đỏ) trong năm 2018. Hoàn thành chi trả tiền đền bù cho các hộ dân ảnh hưởng dự án Trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Hòa Cầm trong năm 2017. Hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2018 các dự án: Xử lý ngập úng khu vực tổ 17, 18 và 19 Bình Hòa – Khuê Trung; Đường gom dân sinh từ Ngã Ba Huế – Hòa Cầm (đoạn từ Ngã Ba Huế đến cầu vượt Hòa Cầm); Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Phong Bắc – Hòa Thọ. Hoàn thành việc mở lối xuống biển khu vực giữa khách sạn Furama và quần thể du lịch Ariyana trong quý III năm 2018; thống nhất với các nhà đầu tư về thu hồi đất các lối xuống biển còn lại báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018. Thống nhất phương án giải tỏa, đền bù phần đất thuộc quyền sử dụng của quân đội thuộc dự án Khớp nối tổng thể giao thông khu vực phía Nam đường Nguyễn Văn Thoại trong quý I năm 2018.

2. Tập trung rà soát, đề xuất danh mục các công trình, dự án trọng điểm  có vai trò động lực phát triển kinh tế – xã hội của thành phố đến năm 2020, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018.

3. Triển khai chuyên đề chống thất thu trên lĩnh vực bất động sản, nhân rộng việc chống thất thu theo chuyên đề đối với lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn; báo cáo kết quả triển khai thực hiện tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2018.

4. Xử lý các bất cập trong công tác giải tỏa đền bù và bố trí tái định cư, sớm xây dựng phương án giải quyết 214 dự án chậm tiến độ, đặc biệt xử lý dứt điểm trước tháng 6 năm 2018 đối với các dự án kéo dài, tồn đọng vài hồ sơ. Đối với các dự án mới, chỉ giải tỏa khi đáp ứng các yêu cầu: tính cần thiết; phù hợp quy hoạch; khớp nối đồng bộ hạ tầng; cân đối nguồn vốn; kiểm định chính xác và phải có phương án bố trí tái định cư trước khi quyết định chủ trương thực hiện dự án.

5. Nghiên cứu, đánh giá tác động về mặt xã hội của chính sách không thu tiền giữ xe tại các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018.

6. Rà soát quy hoạch các công trình phúc lợi, tiện ích cộng đồng tại dự án khu đô thị sinh thái Hòa Xuân; hoàn thành công tác rà soát quy hoạch, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, Nhà hát lớn thành phố, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018; có chủ trương cụ thể về vấn đề đình làng Xuân Thiều, báo cáo Thường trực HĐND thành phố trong quý I năm 2018.

7. Xây dựng kế hoạch xử lý đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng các dự án theo phân kỳ, báo cáo tiến độ triển khai cho Thường trực HĐND thành phố trong quý I năm 2018.

8. Thanh tra các dự án có dấu hiệu bất thường về quản lý đất đai, cương quyết xử lý nghiêm các sai phạm; không bố trí tái định cư đối với các trường hợp tách thửa không đúng quy định; Làm rõ trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương nhất là người đứng đầu nếu phát hiện ra sai phạm. Báo cáo kế hoạch triển khai cho Thường trực HĐND thành phố trong quý I năm 2018.

9. Thanh tra công tác bố trí, quản lý, sử dụng nhà chung cư, báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018.

10. Hoàn thành các thủ tục và khởi công dự án tuyến cống Mê Linh, đường DH2 Hòa Nhơn – Hòa Sơn trong quý I năm 2018. Triển khai kế hoạch xóa 26 điểm ngập úng còn lại, hoàn thành trong năm 2018. Xử lý các bất cập trong đấu nối hệ thống thoát nước dự án Khe Cạn giai đoạn 1, hoàn thành các thủ tục và triển khai thi công dự án Khe Cạn giai đoạn 2, giải quyết dứt điểm công tác đền bù, giải tỏa dự án Kênh thoát lũ Hòa Liên, báo cáo Thường trực HĐND thành phố trong quý I năm 2018. Triển khai các thủ tục đầu tư mở rộng đường Đặng Thùy Trâm, đường Nam Cao – Khánh Sơn để bố trí vốn thực hiện trong năm 2019.

11. Cân đối nguồn lực, giải quyết dứt điểm các điểm ô nhiễm môi trường bức xúc, báo cáo tiến độ thực hiện cho HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018. Nghiên cứu giải pháp xử lý ngập úng ở phía Tây đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, báo cáo kết quả cho HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018.

12. Thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm trong quý I năm 2018. Đầu tư trang thiết bị để kịp thời phục vụ kiểm tra, xét nghiệm mẫu thực phẩm; xử lý nghiêm, áp dụng khung cao nhất theo quy định của pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm về an toàn thực phẩm.

13. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 12-10-2012 của UBND thành phố về ban hành quy định quản lý kiến trúc công trình trên địa bàn thành phố; Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 23-3-2016 của UBND thành phố về ban hành quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn thành phố; Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 29-10-2014 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về bảo vệ môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 10-8-2010 của UBND thành phố. Báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp giữa năm 2018.

14. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Xử lý nghiêm cán bộ, nhất là người đứng đầu thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện văn hóa xin lỗi trong thực thi công vụ.

15. Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, hoàn thành trong quý II năm 2018.

16. Rà soát, thống kê lập hồ sơ quản lý người nghiện theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý người nghiện; Công an địa phương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ở địa phương phát hiện kịp thời các đối tượng sử dụng ma túy, theo dõi sát diễn biến của đối tượng.

V. VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

UBND thành phố thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố phối hợp hoạt động, tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên và các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền, phổ biến, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, phản ánh những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

CHỦ TỌA KỲ HỌP

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Nho Trung

Tin liên quan