Hội thảo thường niên của Ủy ban Quốc tế ICOM về Bộ sưu tập và Hoạt động của các Bảo tàng Thành phố (CAMOC 2021)

Hội thảo thường niên của Ủy ban Quốc tế ICOM về Bộ sưu tập và Hoạt động của các Bảo tàng Thành phố (CAMOC) đã diễn ra từ ngày 01 – 03/12/2021 tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Chủ đề của Hội thảo năm nay là “Kết nối các thành phố, kết nối các công dân. Hướng tới sự Bền vững được Chia sẻ”. Mục tiêu hướng tới của CAMOC là chuyển từ khái niệm “bảo tàng thành phố” sang “bảo tàng công dân”, dựa trên cơ sở vững chắc về các nghiên cứu được thực hiện trong các lĩnh vực lịch sử đô thị, quản lý di sản và sự tham gia của người dân.

Đặc biệt, trong Hội thảo lần này, Bảo tàng Đà Nẵng là đối tượng trong đề tài nghiên cứu: “Vai trò của các bảo tàng thành phố với việc bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, trường hợp nghiên cứu của Bảo tàng Đà Nẵng với văn hóa của cộng đồng dân tộc Katu tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam” của ThS. Dương Thị Hà, đến từ phòng Sưu tầm, Trưng bày và Bảo quản, Bảo tàng Đà Nẵng. Đề tài này đã được được Ban Tổ chức CAMOC 2021 lựa chọn trình bày trong phần 1 “Tổ chức Bảo tàng” của Hội thảo.

Đề tài đã đề cập đến những đóng góp của Bảo tàng Đà Nẵng trong việc sưu tầm, bảo tồn và giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Katu. Bên cạnh đó, đề tài cũng cho thấy những mong muốn và kỳ vọng lớn hơn của cộng đồng đối với vai trò của Bảo tàng trong tương lai, đặc biệt là đối với các chính sách về bảo tồn văn hóa và sự phát triển bền vững của cộng đồng Katu trong bối cảnh một đô thị đang phát triển nhanh chóng như Đà Nẵng.

 

Từ những nội dung thảo luận tại Hội thảo cho thấy gắn kết bảo tàng với cộng đồng địa phương vẫn đang là xu hướng quan trọng của các bảo tàng trên thế giới, trong đó có các bảo tàng địa phương. Trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức và biến động, đòi hỏi các bảo tàng cũng phải chủ động và thể hiện tốt hơn nữa vai trò là một “điểm kết nối” xã hội của mình.

Dương Thị Hà

(Phòng Sưu tầm, Trưng bày và Bảo quản)

Tin liên quan