Bảo tàng Đà Nẵng với Tuần lễ Bảo tàng 2018

Tuần lễ Bảo tàng 2018 đã khép lại sau 7 ngày sôi động, với sự tham gia tích cực của nhiều bảo tàng danh tiếng trên toàn thế giới. Hơn 722,135 bài viết được đăng tải trên trang museum-week.org cho thấy sức hút ngaỳ càng lớn của Tuần lễ Bảo tàng. Lần thứ 2 tham gia Tuần lễ Bảo tàng, Bảo tàng Đà Nẵng đã có những bài viết nhằm giới thiệu về những hiện vật, tư liệu đặc sắc của bảo tàng thông qua các chủ đề: phụ nữ, thành phố, di sản, nghề nghiệp, trẻ em, thiên nhiên và sự khác biệt đến cộng đồng thế giới.
Có thể nói đây là hoạt động bổ ích góp phần quảng bá hình ảnh của Bảo tàng Đà Nẵng trên mạng lưới các bảo tàng trên thế giới

Tin liên quan