BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG THAY ĐỔI THỜI GIAN MỞ CỬA THAM QUAN

Từ tháng 02/2023, Bảo tàng Đà Nẵng thay đổi thời gian mở cửa tham quan, cụ thể:

Giờ mở cửa: 08h00 đến 17h00 (Hằng ngày)

——————————————————————–

ANNOUNCEMENT NEW OPENING TIME FROM FEBRUARY 1ST, 2023

Open hours: 8:00 – 17:00 (Everyday)

Tin liên quan