TUẦN LỄ BẢO TÀNG – MUSEUM WEEK 2019

CHỦ ĐỀ 6: BỨC ẢNH (PHOTO)

Ảnh đẹp Bảo tàng Đà Nẵng

Bảo tàng Đà Nẵng nằm trên đườngTrầnPhú, ngay cạnhTòa nhà Trung tâm hành chính của thành phố ĐàNẵng, Việt Nam. Bảo tàng là nơi lưu giữ và giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử của mảnh đất và con người Đà Nẵng và các vùng phụ cận. Trong ngày thứ 6 của tuần lễ Bảo tàng, xin mời quý vịcùng xem một vài bức ảnh đẹp của Bảo tàngĐà Nẵng do một người yêu mến Bảo tàng chụp lại!

(English below)

Nguồn/Source: Trần Văn Chuẩn

Da Nang Museum is located on 24 Tran Phu Street, next to the Administrative Center of Da Nang City, Vietnam. The museum preserves and presents the cultural and historical characteristics of the Da Nang city and its surrounding areas. On the 6th day of the Museum Week, please take a look at some beautiful photos of Da Nang Museum taking by a museum lover.

#PhotoMW #MuseumWeek # DaNangMuseum

DươngHà

PhòngGiáodục – Truyềnthông

Tin liên quan