TUẦN LỄ BẢO TÀNG – MUSEUM WEEK 2020 – CHỦ ĐỀ 7: NHỮNG GIẤC MƠ – #DREAMSMW

 

(English below)

Với chủ đề cuối của Tuần lễ Bảo tàng 2020 là “Giấc mơ”, Bảo tàng Đà Nẵng giới thiệu dự án Bảo tàng mới sẽ được thực hiện trong thời gian đến.

Người Đà Nẵng nói chung và các thế hệ cán bộ làm công tác Di sản Văn hóa ở Đà Nẵng nói riêng luôn mơ rằng Đà Nẵng có một Bảo tàng tương xứng với sự phát triển năng động của thành phố. Giờ đây, giấc mơ đó đã thật gần khi thành phố quyết định lấy cơ sở một di tích là Tòa đốc lý do người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ XIX để cải tạo, nâng cấp làm Bảo tàng Đà Nẵng. Theo đó, Bảo tàng mới sẽ là công trình có quy mô lớn, vừa mang giá trị văn hóa – lịch sử dân tộc và vùng miền vừa mang tính hiện đại tương xứng với tầm vóc của một đô thị lớn, một trung tâm kinh tế của miền Trung Việt Nam. Một mục tiêu quan trọng của dự án này là giữ nguyên hiện trạng tòa nhà cũ do người Pháp xây dựng, di tích gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử đặc biệt của thành phố hơn 100 năm qua.

Hy vọng một ngày không xa khi dự án hoàn thành, Bảo tàng sẽ trở thành một điểm du lịch văn hóa hấp dẫn đông đảo du khách trong và ngoài nước, là niềm tự hào của mảnh đất và con người xứ Quảng./.

Nguồn/Source: Bảo tàng Đà Nẵng/Da Nang Museum

Responding to the theme #DreamsMW of the Museum Week 2020, Da Nang Museum introduces new museum construction project being implemented soon.

Da Nang people, especially generations of the cultural heritage officials in Da Nang have dreamed of a new museum that is commensurate with the development of the city. Now, that dream is becoming a reality when the City People Committee decides to upgrade the old City Hall built by the French in the late nineteenth century to be the new Da Nang Museum. Accordingly, the new museum will be a cultural institution with a harmonious combination between historical cultural values and modernity of a large urban area in the Central region of Vietnam. The most important target of the project is to preserve the integrity of the building which is a colonial period relic associated with many special historical events of the city over the past 100 years.

Hopefully, the new museum is being an attractive cultural destination for both domestic and foreign tourists and becoming the pride of the people in the Quang area.

#MuseumWeek #DreamsMW #NewMuseum #DanangMuseum #colonialrelics

Trần Văn Chuẩn

Phòng Giáo dục – Truyền thông

 

Tin liên quan