Quyết định của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc thi phương án thiết kế kiến trúc công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng

Quyết định của UBND Thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc thi phương án thiết kế kiến trúc công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng

Ngày 2.5.2019, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng có quyết Quyết định 1938/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc thi phương án thiết kế kiến trúc công trình Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng. Kế hoạch chi tiết trong file đính kèm.

Tin liên quan