Nghề làm nước mắm Nam Ô Đà Nẵng – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghề làm nước mắm truyền thống của dân làng Nam Ô đã tồn tại hàng trăm năm qua
– Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Nghề làm nước mắm Nam Ô có từ lâu đời và gắn liền với tiến trình mở cõi về phương Nam của dân tộc. Trải qua bao thăng trầm, biến thiên thay đổi của thời gian, đến nay, nghề làm nước mắm Nam Ô vẫn tồn tại, phát triển và những kinh nghiệm dân gian, bí quyết, kỹ thuật làm nước mắm vẫn không ngừng được bảo lưu và trao truyền qua nhiều thế hệ. Đây không chỉ là một sản phẩm ẩm thực không thể thiếu trong bữa cơm hàng ngày của người dân Đà Nẵng mà còn là biểu tượng văn hóa, có tính đại diện, thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng địa phương.

Với những giá trị đặc sắc, tiêu biểu đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký Quyết định số 2974/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 8 năm 2019, chứng nhận Nghề làm nước mắm Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo quy định, các sản phẩm được lựa chọn để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể phải đạt các tiêu chí: có tính đại diện, thể hiện bản sắc của cộng đồng, địa phương; phản ánh sự đa dạng văn hóa và sự sáng tạo của con người, được kế tục qua nhiều thế hệ; có khả năng phục hồi và tồn tại lâu dài; được cộng đồng đồng thuận, tự nguyện đề cử và cam kết bảo vệ.

Trần Phương (P.QLDSVH)

 

Tin liên quan