HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC BẢO TÀNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Sáng ngày 09/7/2019, Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2019 nhằm sơ kết, đánh giá các nội dung công việc đã đề ra trong 6 tháng đầu năm và bàn các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác còn lại của 6 tháng cuối năm 2019. Về dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Đình Quốc Thiện – Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cùng 33/37 cán bộ, viên chức và người lao động Bảo tàng.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Công Hải – Phó Giám đốc Bảo tàng báo cáo công tác Bảo tàng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Kế toán trưởng Bảo tàng trình bày báo cáo công khai tình hình thu – chi tài chính trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đ/c Phan Công Hải trình bày Báo cáo công tác Bảo tàng 6 tháng đầu năm 2019
và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáu tháng đầu năm 2019, tất cả các mặt công tác bảo tàng và di sản văn hóa đều được thực hiện có hiệu quả. Số lượng du khách đến tham quan Bảo tàng tiếp tục tăng với 176.675 lượt khách tham quan (trong đó có 150.342 lượt khách nước ngoài), đạt 70,67% so với kế hoạch năm và tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Tại Hội nghị, viên chức và người lao động Bảo tàng đã tích cực đóng góp ý tưởng, giải pháp để phát triển các hoạt động của Bảo tàng trong thời gian đến. Trên cơ sở những ý tưởng và giải pháp đó, Lãnh đạo đơn vị đã giao cho các Phòng chuyên môn và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Lãnh đạo đơn vị lắng nghe đề xuất ý tưởng, giải pháp công tác của viên chức và người lao động

Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Huỳnh Đình Quốc Thiện – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng nhiệt liệt biểu dương tập thể viên chức và người lao động đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí cũng kêu gọi viên chức và người lao động Bảo tàng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc ba nhiệm vụ trọng tâm và các nhiệm vụ thường xuyên, đặc biệt là hoàn thành hồ sơ tư liệu di sản thế giới đối với Thư tịch cổ và Văn khắc Hán Nôm Ngũ Hành Sơn.

Đ/c Huỳnh Đình Quốc Thiện – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Lê Vương

Tin liên quan