ĐẤU THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG

BẢN YÊU CẦU BÁO GIÁ

TÊN GÓI THẦU: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Bảo tàng Đà Nẵng

CHỦ ĐẦU TƯ: Bảo tàng Đà Nẵng

NGUỒN VỐN: Từ nguồn thu vé tham quan của Bảo tàng Đà Nẵng

I. YÊU CẦU VỀ ĐỊA ĐIỂM; THỜI GIAN, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, THỜI HẠN BÁO GIÁ

1. Địa điểm; thời gian, số lượng người làm việc

1.1 Địa điểm

– Tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

1.2 Thời gian, số lượng người làm việc

– Từ 07h30 đến 17h30 hằng ngày, (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ, tết): 02 người/ngày.

2. Thời hạn hiệu lực của báo giá

– Thời gian có hiệu lực của báo giá là 10 ngày kể từ thời điểm hết hạn nộp báo giá.

3.Thời điểm nộp báo giá

Nhà thầu nộp báo giá đến bên mời thầu bằng cách gửi trực tiếp, gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được trước thời điểm hết hạn nộp bảng bảo giá là 8h30’, ngày 24 tháng 02 năm 2020. Bảng báo giá của nhà thầu gửi đến sau thời điểm hết hạn nộp bảng báo giá là không hợp lệ và bị loại.

 II. YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

1. Thời hạn cung cấp dịch vụ

– Từ ngày 01/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

2. Nội dung công việc

– Soát vé (đối chiếu số vé phát hành tương đương với lượng khách vào tham quan) và kiểm tra khách ra, vào tại bàn soát vé trước Khu vực tiền sảnh Bảo tàng.

– Bảo vệ an ninh, tài sản tầng 1 của Bảo tàng và xung quanh khuôn viên di tích thành Điện Hải.

3. Trách nhiệm của nhà thầu

– Tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng các công cụ hỗ trợ (nếu có) và các biện pháp an ninh do bên thầu thực hiện.

– Cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo vệ, đồng phục cho nhân viên.

– Tự chịu trách nhiệm về các loại thuế, phí bảo hiểm cho nhân viên bảo vệ của minh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Đánh giá báo giá

4.1 Việc đánh giá được thực hiện theo trình tự sau:

4.1.1 Kiểm tra tính hợp lệ của báo giá:

–   Thời gian và chữ ký hợp lệ trong các tài liệu như Báo giá.

–     Hiệu lực của báo giá theo quy định tại mục 2, phần I

–     Thời hạn cung cấp dịch vụ theo quy định tại mục 1, phần II

Báo giá của nhà thầu sẽ bị loại bỏ và không được xem xét tiếp nếu nhà thầu không đáp ứng một trong các nội dung nói trên.

4.1.2 Bên mời thầu so sánh các báo giá theo bản yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định đáp ứng tất cả các yêu cầu trong bản yêu cầu báo giá sẽ được đề nghị chọn. Các đơn vị gửi mẫu báo giá theo mẫu kèm theo.

Vậy, Bảo tàng Đà Nẵng kính gửi thông báo đến quý cơ quan đang cung cấp hoạt động dịch vụ bảo vệ quan tâm, muốn hợp tác thì vui lòng gửi báo giá về địa chỉ: Bảo tàng Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng theo thời gian quy định nêu trên.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, xin liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức – Hành chính, số điện thoại 0236.3887.426

 

Đà Nẵng, ngày    tháng    năm 2020

Đại diện hợp pháp của chủ thầu

 

 

Mẫu báo giá

Stt Nội dung công việc Đơn giá/tháng Thời gian thực hiện (10 tháng) Thành tiền
1
2
  Tổng cộng      
  Thuế      
  TỔNG      

            Báo giá này bao gồm tất cả các chi phí phát sinh khác do bên thầu chi trả cho nhân viên trong quá trình thực hiện công việc của bên chủ thầu./.

                                                              …….., ngày. ….tháng…..năm 2020

Đại diện hợp pháp của nhà thầu

Tải file dịch vụ đấu thầu Bảo vệ  tại Bảo tàng Đà Nẵng

Tin liên quan