BẢO TÀNG ĐÀ NẴNG TIẾP ĐOÀN CÁN BỘ BẢO TÀNG HÀNG HẢI QUỐC GIA HÀN QUỐC

 

Sáng nay, ngày 26 tháng 11 năm 2018, Lãnh đạo và cán bộ Bảo tàng Đà Nẵng có buổi làm việc, trao đổi với đoàn cán bộ sưu tầm của Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Hàn Quốc do bà Kim So-Hyung – Giám tuyển Sưu tập của Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Hàn Quốc làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn cán bộ của Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Hàn Quốc đã giới thiệu khái quát về hoạt động của Bảo tàng cũng như mục đích của chuyến nghiên cứu sưu tầm tại Việt Nam của đoàn. Được biết, Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Hàn Quốc được xây dựng tại Busan, thành phố cảng lớn nhất của Hàn Quốc. Nội dung trưng bày và các hoạt động trải nghiệm của Bảo tàng hướng tới mục đích giới thiệu và quảng bá văn hóa biển cũng như lịch sử hàng hải của Hàn Quốc và một số quốc gia lân cận. Chuyến nghiên cứu thực địa này nằm trong dự án nghiên cứu và sưu tầm về thuyền biển và ngư cụ truyền thống khu vực Đông Nam Á của Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Hàn Quốc.

Với tinh thần giao lưu, hợp tác, Ban Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng và các cán bộ nghiên cứu, sưu tầm của Bảo tàng Đà Nẵng đã chia sẻ những thông tin chuyên môn liên quan đến sưu tầm tư liệu, hiện vật văn hóa biển ở Đà Nẵng và các vùng lân cận, đồng thời cử cán bộ chuyên trách mảng sưu tầm của Bảo tàng hỗ trợ đoàn cán bộ của Bảo tàng Hàng Hải Quốc gia Hàn Quốc trong việc khảo sát thực tế về thuyền biển và văn hóa biển ở Đà Nẵng.

Buổi làm việc cũng mở ra những cơ hội hợp tác trong tương lai giữa hai bảo tàng về quảng bá văn hóa biển, nhất là trong bối cảnh Đà Nẵng và Việt Nam hiện nay vẫn chưa có một bảo tàng chuyên biệt về văn hóa biển và lịch sử hàng hải./.

Hà Dương

P.GDTT – BTĐN

Tin liên quan