Hội thảo đào tạo “Nâng cao nhận thức về chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO”

Ngày 12/9/2019, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo đào tạo “Nâng cao nhận thức về chương trình Ký ức Thế giới của UNESCO” tại Bắc Giang. Hội thảo là cơ hội để các địa phương chia sẻ, tìm hiểu, học hỏi những kinh nghiệm quý giá của các chuyên gia trong nước và thế giới đối với di sản tư liệu nói chung và di sản Ký ức thế giới của UNESCO nói riêng.☘️
Chương trình ký ức thế giới được UNESCO khởi xướng năm 1992 với quan niệm: Di sản tư liệu thuộc sở hữu của tất cả nhân loại, mục đích là tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo tồn các di sản tư liệu, tạo điều kiện tiếp cận và phổ biến di sản tư liệu, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của di sản tư liệu trên thế giới.


Hiện nay, Việt Nam có 7 di sản tư liệu (03 tư liệu thuộc cấp độ thế giới và 04 di sản thuộc cấp độ khu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương).
Trong năm 2019 – 2020, Sở Văn hóa và Thể thao (Bảo tàng Đà Nẵng) phối hợp với Ủy ban nhân Quận Ngũ Hành Sơn đang nghiên cứu xây dựng hồ sơ di sản văn khắc Hán Nôm – Ngũ Hành Sơn để trình UNESCO xem xét trình Hội đồng công nhận Di sản văn khắc Hán Nôm – Ngũ Hành Sơn là di sản tư liệu ký ức thế giới vào phiên họp Hội đồng UNESCO tại Ấn Độ vào tháng 10/2020.

BTĐN

Tin liên quan