Hoạt động bảo tàng
  • CẦU SÔNG HÀN – BƯỚC NGOẶT TRÊN HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI

  • CẦU VƯỢT NGÃ BA HUẾ – KHÔNG NGỪNG CHUYỂN ĐỘNG CÙNG THÀNH PHỐ