MA NHAI TẠI DANH THẮNG NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tại Kế hoạch số 6859/KH-UBND ngày 09/10/2019 về việc xây dựng Hồ sơ “Văn khắc Hán Nôm Ngũ Hành Sơn” đệ trình UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Sở Văn hóa và Thể thao đã phối hợp với UBND quận Ngũ Hành Sơn xây dựng hồ sơ “Ma nhai tại Danh thắng Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng” để đề trình UNESCO công nhận là di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Ma nhai là văn khắc trên vách đá tự nhiên đã có sự gia công bề mặt. Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng được xem là kho tàng di sản tư liệu quý giá bằng chữ Hán và chữ Nôm với số lượng lớn, nội dung đa dạng, hình thức độc đáo, tính duy nhất không thể thay thế với nhiều thể loại như : ngự bút, bia ký, tán, thơ văn, đề từ, đề danh, câu đối… của các vị vua, quan triều Nguyễn, cao tăng, cùng bao thế hệ tao nhân, mặc khách đã từng dừng chân lưu đề trên vách đá, hang động tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, với niên đại trải dài từ nửa đầu thế kỷ XVII đến tận những thập niên 60 của thế kỷ XX. Đó là nguồn tư liệu quý, có giá trị được giới nghiên cứu từ trước đến nay quan tâm.

Ẩn chứa trong nguồn di sản tư liệu này là hệ giá trị trên nhiều mặt: lịch sử, nghệ thuật, văn hóa và khoa học. Mỗi giá trị là sự khẳng định nét văn hóa Việt Nam trong tầng sâu tâm thức của cư dân bản địa.

Bảng thống kê sau đây thể hiện chi tiết các ma nhai hiện có tại danh thắng Ngũ Hàng Sơn – thành phố Đà Nẵng.

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT CÁC MA NHAI TẠI DANH THẮNG NGŨ HÀNH SƠN

STT

TÊN MA NHAI

NƠI TỒN TẠI NIÊN ĐẠI TÁC GIẢ

            NỘI DUNG             

TÓM TẮT

TÌNH TRẠNG MA NHAI GHI CHÚ
I ĐỘNG HOA NGHIÊM            
1 Ngũ Hành Sơn tự cảm tác

五行山寺感作

(小別名藍又十年 Tiểu biệt danh lam hựu thập niên)

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Thành Thái Bính Thân thu (1896) Hiệp biện Đại học sĩ lãnh Lại Bộ Thượng thư sung Cơ mật viện đại thần Hà Đình Nguyễn Thuật

協办大学士領吏部尙書充机密院大臣荷亭阮述

Thơ dạng thất ngôn bát cú, ghi lại cảm xúc của đại thần Hà Đình Nguyễn Thuật sau 10 năm hộ tống nhà vua trở lại thăm danh thắng Ngũ Hành Sơn.

 

Ma nhai có kích thước 50cm x 33cm trong tình trạng bảo quản tốt, vẫn đọc được chữ HN.01
2 Huyền động thông linh phỏng hóa công

玄洞通灵訪化工

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Giáp Tuất trọng xuân (1934) Văn Xương Trần Xuân Nguyên Không rõ nội dung Ma nhai kích thước 50cm x 56cm, không thể đọc được nội dung HN.02
3 Phúc Kiến Đồng An Nhân

福見同安人

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Bính Dần (1926)   Ma nhai đề danh Ma nhai kích thước 25cm x32cm, vẫn đọc được chữ HN.03
4 Du Ngũ Hành Sơn

遊五行山

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Tân Sửu đông (1961) Thích Diệu Ngộ

釋妙悟

Thơ thất ngôn bát cú, ca ngợi cảnh non nước Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 48cm x29cm, vẫn đọc được chữ, một số chữ bị mờ, bị khắc đè lên chữ HN. 04

Tiên sinh Phan Văn Hiên khắc

5 Bình sinh chí hướng Ngũ Hành Sơn

平生志向五行山

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Khải Định bát niên thu (1923) Bình nam Nguyễn Khoa Tân

 

平南阮科濱

Thơ thất ngôn tứ tuyệt đề vịnh về Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 40cm x 27cm vẫn đọc được chữ HN.05
6 Phổ Đà Sơn Linh Trung Phật

普陀山靈中佛

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Canh Thìn

(1640)

Thiền sư Huệ Đạo Minh

蕙道明襌師

Thiền sư Huệ Đạo Minh, người xã Du Xuyên, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia đã đứng ra chủ trì hưng công trùng tu tôn tạo Chùa phật trên núi Phổ Đà (Ngũ Hành Sơn) và chùa Bình An ở dưới núi. Thiện nam, tín nữ đóng góp rất nhiều, trong đó có một số người Nhật Bản, Trung Quốc và các nơi khác. Ma nhai có kích thước 120cm x 58cm, chữ khắc rõ ràng, dễ đọc HN.06

 

 

7 Ma nhai đề danh: Phạm Hy, Lê Tấn Diên Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn     Ma nhai đề danh: Phạm Hy, Lê Tấn Diên Ma nhai có kích thước 26cm x 25cm, chữ bị mờ, chỉ có 5 chữ HN.07

 

8 Ngũ Hành Sơn ngâm đề

五行山吟題

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Bảo Đại Mậu Thìn thu Nhị giáp Đình nguyên Tiến sĩ Hoàng Bính

二甲廷元進士黃柄

Bài ngâm về Ngũ Hành Sơn của Nhị giáp Đình nguyên, khoa Kỷ Sửu dưới thời Thành Thái (1889) nhân dịp du thưởng Ngũ Hành Sơn năm Canh Tí (1900). Bài ngâm này được khắc dưới thời vua Bảo Đại. Ma nhai có kích thước 56cm x 38cm, ma nhai có bị khắc chữ đè lên nên có một số chữ bị lấp HN.08

Phong Khê Hoàng Hữu Kiệt cung kính ghi chép

9   Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn       Ma nhai có kích thước 58cm x 30cm, bị mờ hết chữ, không đọc được chữ HN.09

 

10 Đà Tòa Kỷ Lục Nguyễn Mai

沱座紀綠阮梅

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn   Đà Tòa Kỷ Lục Nguyễn Mai

沱座紀綠阮梅

 

Ma nhai đề danh Ma nhai chỉ có 5 chữ

kích thước 24cm x 16cm, chữ hơi bị mờ nhưng vẫn còn đọc được

 

HN.10

 

11 Du Ngũ Hành Sơn

 

遊五行山

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Thành Thái Bính ngọ hạ Tri phủ lãnh Quế Sơn huyện Tri huyện Quất Đình Ưng Ân

橘亭應恩

Thơ thất ngôn bát cú miêu tả cảnh trí thiên nhiên ở Ngũ Hành Sơn của Quất Đình Ưng Ân, là cháu nội của Tuy Lý Vương Miên Trinh, đề khắc lưu lại trên vách động khi đến du ngoạn tại đây. Ma nhai có kích thước 67cm x 47cm, chữ khắc rõ ràng, dễ đọc nhưng bị khắc đè một số chữ quốc ngữ HN.11

 

12 Phụng tạo Quan Thế Âm Bồ tát tôn tượng

 

奉造觀世音菩薩尊像

 

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn PL.2518 Ất Mùi (1955) Trung Việt Tăng –già Giáo Hội Pháp chủ Thích Tịnh Khiết Hòa thượng chứng minh

中越僧迦教會法主釋浄潔和尙証明

Phần ghi nhớ của khuông hội Phước Điền và thập phương tín thí của giáo hội Thừa Thiên Huế về việc phụng tạo tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát và Ma Ha Bồ Tát có Hòa thượng Thích Tịnh Khiết của Trung Việt Tăng già chứng minh. Ma nhai có kích thước 49cm x 29cm, tình trạng chữ khắc vẫn còn rõ ràng, dễ đọc HN.12

 

13 Luyến khuyết huyền ngu

戀闕懸愚

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Thành Thái Giáp Ngọ (1894) Phụ chánh Đại thần Văn Minh điện Đại Học sĩ Vĩnh Trung tử Kim Giang Nguyễn Trọng Hợp

輔政大臣文明殿大學士永忠子金江阮仲合

Thơ ngũ ngôn bát cú. Phụng mệnh đi sứ nước Đại Pháp, trên đường về đi qua Địa Trung Hải sáng tác bài này, nay Kim Giang đem ghi lại nơi đây để ca ngợi cảnh trí Ngũ Hành Sơn.

 

Ma nhai có kích thước 80cm x 52cm, chữ được khắc rõ ràng, dễ đọc HN.13

 

14 Vô đề Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Thành Thái Bính Ngọ Lạp nguyệt     Ma nhai có kích thước 27cm x 16cm,

Bia bị mờ không đọc được chữ

HN.14

 

15 Phước Quảng Sa Môn

福廣沙門

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Nhâm Tuất niên tam nguyệt (1622) lập   Bia bài vị của Ngài Sa môn Quảng Phước Thích tử Chế Để [thuộc nước Đại] Minh

明: 福 廣 沙 門 釋 子 制 底 之 牌

Ma nhai có kích thước 100cm x 35cm, chữ khắc rõ ràng, dễ đọc HN.15

 

16 Thiên kỳ địa tú

天奇地秀

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Duy Tân Tân hợi xuân (1911) Loan Pha Trần Văn Thống

湾坡陳文統

Thơ thất ngôn tứ tuyệt ca ngợi cảnh sắc núi non hùng vĩ như tiên cảnh của danh thắng Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 135cm x 33cm, tình trạng chữ khắc rõ ràng, dễ đọc HN.16

 

17 Vô đề Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn       Ma nhai có kích thước 68cm x 14cm, bị mờ chữ, không đọc được nội dung HN.17

 

18 Phúc Kiến Đồng An Nhân

福見同安人

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Trung Hoa Dân Quốc thập bát niên (1929)   Bia đề danh Ma nhai có kích thước 25cm x32cm, vẫn còn đọc được HN.18

 

19 Yêu đắc danh công

邀得名功訪故山

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Bảo Đại nguyên niên [1926]

 

Binh bộ Thị lang, Nguyễn Bá Trác

兵部侍郞阮伯卓

Thơ thất ngôn bát cú miêu tả cảnh sắc thiên nhiên như cõi tiên của động Huyền Không ở núi Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 75 cm x 40 cm HN.19
20

 

Huyền Không động lý sắc như vân

玄空洞裏色如雲

 

 

 

Động Hoa Nghiêm  – núi Thủy Sơn Thành Thái Kỷ Hợi xuân (1899) Kinh lịch Phan Tĩnh Trai

經歷潘静齋

 

Thơ thất ngôn tứ tuyệt miêu tả cảnh sắc thiên nhiên như cõi tiên của động Huyền Không ở núi Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 55cm x 45cm

vẫn đọc được chữ

HN.20

 

II ĐỘNG HUYỀN KHÔNG            
21 Biệt Hữu Thiên Địa

 

別有天地

Động Huyền Không   Quỳnh phủ Phan Vinh Giang

瓊府潘榮江

Đề từ Ma nhai có kích thước 50cm x 45cm, vẫn đọc được hai dòng đầu, phần sau bị mờ và mất khá nhiều chữ HK. 01

 

22 Ngũ Hành trĩ lập tú nhan khai

五行峙立秀顏開

Động Huyền Không   Hàn lâm Thị độc Nguyễn Trọng Lạc

韓林侍讀阮仲樂

Thơ thất ngôn tứ tuyệt, tả cảnh Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 35cm x 40cm, có một số chữ bị mờ HK. 02

 

23 Vô đề Động Huyền Không       Ma nhai có kích thước 65cm x 20cm, chữ bị mờ không đọc được nội dung, bị khắc đè chữ quốc ngữ HK. 03

 

 

24 Tẩy tận trần tâm kết phàm duyên

洗尽塵心結梵緣

Động Huyền Không Khải Định thập niên (1925) Giới trai Phan Thành Kỷ

芥斋潘成紀

Thơ thất ngôn bát cú, miêu tả cảnh sắc hùng vĩ của non nước Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 42cm x 35cm, chữ bị mờ, nhưng vẫn còn đọc được, bị mất một số chữ do bị phủ xi- măng HK. 04
25 Vô đề Động Huyền Không       Ma nhai có kích thước 47cm x 25cm, bị mờ nên không đọc được nội dung và bị khắc đè chữ quốc ngữ HK. 05
26 Nam kỳ Động Huyền Không       Ma nhai có kích thước 22cm x 18cm, không đọc được nội dung HK. 06
27 Giang Hải hồi hoàn

 

江海廻環

 

Động Huyền Không Thành Thái ngũ niên (1893) Quang Lộc tự Thiếu khanh Biện lý Lễ Bộ Cơ Mật viện Phạm Phú Lâm

光祿寺卿辨理禮部機密院范富臨

Thơ thất ngôn bát,  tả cảnh non nước Ngũ Hành Sơn nhân dịp khâm phái công cán đi qua Ngũ Hành Sơn vào năm Thành Thái thứ 5 (1893) Ma nhai có kích thước 82cm x 45cm, chữ khắc rõ nét, dễ đọc HK. 07
28 Phong động sơn danh thủy tự tòng

 

風洞山名水自從

Động Huyền Không Thành Thái ngũ niên trọng xuân (1893) Lễ Bộ thị lang Hồ Đệ

禮部侍郎胡弟

Thơ thất ngôn bát cú vịnh về cảnh sắc non nước của Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 62cm x 27cm, chữ bị mờ, bị mất một số chữ, không đọc được trọn vẹn HK. 08
29 Bạch thạch hoàng sa tụy tác đôi

白 石 黃 沙 萃 作 堆

Động Huyền Không Thành Thái Nhâm Thìn trọng thu (1892) Đông Các Đại học sĩ sung Cơ Mật viện Đại thần Quốc Sử quán Phó Tổng tài Trương Quang Đản

東閣大學士充機密院大臣國史館副總裁菊園張光憻

Thơ thất ngôn bát cú, vịnh cảnh đẹp non nước Ngũ Hành Sơn, nhân dịp phụng mệnh đi sứ Bắc kỳ, lúc thuyền đến Quảng Nam nhân tiện viếng thăm Ngũ Hành Sơn vào tháng 8 mùa thu năm Nhâm Thìn đời Thành Thái Ma nhai có kích thước 128cm x 56cm, chữ khắc rõ ràng, dễ đọc HK. 09
30 Sài Gòn Bà phủ nghiệm

 

柴棍妑府驗

Động Huyền Không     Đề danh Ma nhai có kích thước 16cm x 11cm, chữ còn rõ nét HK. 10
31 Nam kỳ

南圻

Động Huyền Không     Đề danh Ma nhai có kích thước 14cm x 14cm, chữ còn rõ nét HK. 11
32 Nam kỳ, Trung kỳ

南圻,中圻

Động Huyền Không Mậu thìn xuân (1928)   Đề danh Ma nhai có kích thước 26cm x 20cm, chữ còn rõ nét HK. 12
33 Trấp ngũ niên lai

廿五年来

Động Huyền Không Thành Thái Mậu Tuất hạ (1898) Đào Tấn Mai Tăng

陶進梅僧

Thơ thất ngôn tứ tuyệt miêu tả cảnh sắc non nước sau 20 năm đến lại nơi đây vào mùa xuân năm Mậu Tuất thời Thành Thái  (1898) Ma nhai có kích thước 77cm x 48cm, chữ khắc rõ ràng, dễ đọc HK. 13
34 Thục khí thiều quang

 

淑器韶光

 

 

Động Huyền Không Thành Thái Giáp Ngọ (1894) Liên Nghiệp Hiên chủ nhân, Hồng Thiết Lục Khanh

連業軒主人葓蔎陸卿

 

Thơ thất ngôn tứ tuyệt miêu tả cảnh sắc non nước Ngũ Hành Sơn. Ma nhai có kích thước 88cm x 34,5cm, chữ khắc còn rõ nét, dễ đọc HK. 14
35 Nam kỳ Mỹ Tho tỉnh

南圻美萩省

Động Huyền Không Ất sửu niên tiểu xuân   Đề danh: Nguyễn Bảo, Nguyễn Phụng, Nguyễn Thiên Ma nhai có kích thước 32cm x 20cm, có một số chữ bị mờ HK. 15
36 Thiên nhiên cảnh trí xuất tam thai

天然景致出三台

Động Huyền Không Thành Thái nguyên niên (1889) Quang Lộc Tự khanh Quảng Nam Bố chánh sứ Nam Châu Lê Văn Đạo

光祿寺卿領廣南布政使南州黎文道

Thơ thất ngôn bát cú, miêu tả cảnh sắc ở động Huyền Không của Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 110cm x50cm, chữ khắc rõ nét, dễ đọc HK. 16
37 Vô đề Động Huyền Không       Ma nhai có kích thước  65cm x54cm, bị mờ, không rõ nội dung HK. 17
38 Ngũ hành tú sắc

五行秀色

Động Huyền Không Đồng Khánh Đinh hợi (1887) Hải Nông Bùi Văn Dị

裴文禩海農

Thơ thất ngôn bát cú ca tụng cảnh đẹp Ngũ Hành giữa trời mây non nước, xứng đáng là một đại danh lam thắng tích đất Trời Nam của Bùi Văn Dị hiệu Hải Nông ở Kim Bảng – Hà Nội nhân vâng chiếu đi thuyền về Kinh đô, đi ngang qua núi Ngũ Hành, ghé lại cảm tác và lưu đề bài thơ này. Ma nhai có kích thước 130cm x 51cm, chữ khắc rõ, có một số chữ bị mờ nhưng vẫn còn đọc được HK. 18
39 Hà Đông La Khê

 

河東羅溪

Động Huyền Không   Phạm Văn Phước

范文福

Đề danh Ma nhai có kích thước 9cm x 22cm, chữ còn rõ nét HK. 19
40 Ngũ Hành vi Nam Châu đệ nhất phong

五行爲南州第一峯

Động Huyền Không Duy Tân nhị niên thu (1908) Cổ Hoan Đông Cao Long Cương Cao Xuân Dục

古驩東高龍岡高春育

Ký- thơ nói về cảnh sắc của Ngũ Hành Sơn. Ma nhai này khắc chùm thơ liên hoàn 5 bài thơ ngẫu hứng hình thành cùng lời phi lộ viết tặng cho các vị trong chuyến du lãm tại nơi đây. Ma nhai có kích thước 67cm x 70cm, chữ khắc nhiều, nhưng nhỏ , có nhiều chữ bị mờ HK. 20
41 Vô đề Động Huyền Không       Ma nhai có kích thước 44cm x 25cm, bị mờ hết chữ, không rõ nội dung HK. 21
42 Tinh dạ vô trần

星夜無塵

Động Huyền Không Đinh hợi  trùng dương (1887) Quỳnh phủ Lý Triệu Tuấn

瓊府李肇浚

Bài tán được Quỳnh phủ Lý Triệu Tuấn đề tán khi đến thăm Ngũ Hành Sơn. Đây là văn bản ma nhai duy nhất được viết theo thể “tán”, cũng là ma nhai có kích thước lớn nhất được khắc ở Ngũ Hành Sơn. Nội dung của ma nhai này ngoài bài “tán” ra, cuối bài còn có phần “ký” do chính tác giả lạc bút. Ma nhai có kích thước 147cm x 110cm, chữ còn rõ nét, đọc được nội dung HK. 22
43 Vọng Ngũ Hành Sơn

望五行山

Động Huyền Không Thành Thái Nhâm Thìn thu

(1892)

Phụ chánh đại thần Văn Minh điện Đại học sĩ Vĩnh Trung tử Kim Giang Nguyễn Trọng Hợp

輔政大臣文明殿大学士永忠子金江阮仲合

Thơ ngũ ngôn bát cú ngợi ca cảnh trí thiên nhiên Ngũ Hành Sơn, xứng đáng là vùng đất trọng yếu ở cõi trời Nam. Ma nhai có kích thước 70cm x 46cm

chữ được khắc rõ ràng, vẫn đọc được chữ

HK. 23
44 Huyền Không Động – 玄空洞 Động Huyền Không Minh Mạng 18 [1837]  

Vua Minh Mạng

明命皇帝

Ngự bút của Vua Minh Mạng 明命皇帝 Ma nhai rõ nét HK. 24
III ĐỘNG TÀNG CHƠN            
45 Hải thượng phi lai

海上飛來

Động Tàng Chơn Thành Thái Canh tý (1900) Như Như đạo nhân Hồng Vịnh

如如道人洪𦨤

Thơ thất ngôn bát cú, miêu tả cảnh đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh của non nước Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 53cm x 52cm, chữ khắc rõ ràng, dễ đọc TC.01
46 Bích vân hương thảo

碧雲香草

Động Tàng Chơn Thành Thái Mậu tuất xuân (1898) Đào Tấn Mai Tăng

陶進梅僧

Thơ thất ngôn tứ tuyệt, miêu tả cảnh thanh bình, êm đềm ở động Tàng Chơn. Ma nhai có kích thước 38cm x 50cm, nhiều chữ bị mờ TC.02
47 Sớm tự ngoài Kinh xế đến Hàn

𣌋自外京熾典瀚

Động Tàng Chơn Thành Thái Bính ngọ (1906) Tam Xuyên Tôn Thất Mỹ

三川尊室渼

Thơ thất ngôn bát cú, miêu tả cảnh sắc non nước hữu tình của Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 37cm x 54cm, chữ bị mờ TC.03
48 Động lý niêm hương thù nhất nguyện

洞裡拈香酬一願

Động Tàng Chơn   Mộng Liên Nguyễn Đình Thị Oanh

夢蓮阮廷鶯

Đề từ Ma nhai có kích thước 35cm x 78cm, chữ bị mờ TC.04
49 Trần tâm tẩy tận phát từ tâm

塵心洗盡發慈心

Động Tàng Chơn Thành Thái Bính ngọ hạ (1906) Hy Tăng Tĩnh Khanh Đặng Văn Trinh

希僧靜卿鄧文貞

Thơ thất ngôn bát cú, nhân chuyến du ngoạn lên Ngũ Hành Sơn, đã sáng tác bài thơ này với ý nguyện lòng trần gột sạch sẽ phát khởi lòng từ bi, mở rộng tầm nhìn sẽ thấy nơi này thật thâm sâu và u tối. Ma nhai có kích thước 41cm x 58cm, chữ khắc bị mờ nhưng vẫn còn đọc được TC.05
50   Động Tàng Chơn Khải Định cửu niên (1924) Bình Nam Nguyễn Khoa Tân

屛南阮科濱

Đề danh Ma nhai có kích thước 40cm x 26cm, vẫn độc được chữ TC.06
51   Động Tàng Chơn Thành Thái Ất tị (1905) Hội An Công sứ tòa, Thông Phán Trần Thái Bảo

會安公使塵通判陳太宝

Đề danh Ma nhai có kích thước 26cm x 11cm, chữ khắc rõ ràng TC.07
52   Động Tàng Chơn Bảo Đại thập tam niên (1938) Mai Viên Nguyễn Khoa Nghi

梅園阮科儀

Đề danh Ma nhai có kích thước 35cm x 23cm, chữ khắc rõ ràng TC.08
53 Tử phủ thanh đô

紫府清都

Động Tàng Chơn Khải Định thập niên (1925) Giới Trai Phan Thành Kỷ

芥斋潘成紀

Thơ thất ngôn bát cú, cảm thán trước cảnh sắc tuyệt đẹp như ở chốn bồng lai tiên cảnh của non nước Ngũ Hành Sơn Ma nhai có kích thước 45cm x 35cm, tình trạng ma nhai có một số chữ bị mờ TC.09
54 Khả lân sơn sắc sấu thu phong

可憐山色瘦秋風

Động Tàng Chơn Thành Thái thập niên (1898) Vương Tử Cán

王子幹

Thơ thất ngôn tứ tuyệt, Cảm thán với cảnh núi non được tạo hóa ban tặng. Với ý nghĩa cả đời này mà đến được nơi đây là đã tan hết mọi u sầu uất kết Ma nhai có kích thước 75cm x 40cm, chữ khắc còn rõ nét TC.10
55 Vô đề Động Tàng Chơn       Ma nhai có kích thước 35cm x 47cm, mất chữ, không rõ nội dung TC.11
56 Nam Bảo Đài Hinh Bi

 

南宝薹馨碑

Động Tàng Chơn       Ma nhai có kích thước 127cm x 60cm, bị đục hết chữ TC.12
57 Rạch Giá Động Tàng Chơn   Trương Hữu Bảo, Phạm Đăng Đàn Đề danh Ma nhai có kích thước 28cm x 15cm, chữ còn đọc được TC.13
58 Tiểu trú vi quế nguyệt điêu nham yêu liên dạ thoại

Trùng lai hữu ước vân khai động khẩu hiệu hành thư

小住爲桂月蛁岩腰連夜話 重來有約雲開洞口效行書

Động Tàng Chơn Thành Thái Bính ngọ (1906) Tam Xuyên Tôn Thất Mỹ
三川尊室渼
Câu đối Ma nhai có kích thước 30cm x 27cm, chữ khắc còn rõ, bị phủ xi măng nên một số chữ bị mất nét

 

TC.14
59 Sắc Tứ Tàng Chơn Động

勅賜藏眞洞

Động Tàng Chơn Minh Mạng 18 [1837]  

Vua Minh Mạng

明命皇帝

Ngự bút của vua Minh Mạng Ma nhai còn rất rõ chữ TC.15
60 Tàng Chơn động lý… 藏真洞裡绝塵囂 Động Tàng Chơn Thành Thái Đinh Dậu hạ [1897] Quảng Nam Án sát sứ Hường Thiết Lục Khanh

廣南按察使葓設陸卿

Thơ Thất ngôn tứ tuyệt ca ngợi vẻ đẹp tuyệt sắc của động Tàng chơn Ma nhai có kích thước 35cm x 40cm, chữ khắc còn rõ nét TC.16
61 Hải thượng bồng lai… 海上蓬莱洞径幽 Động Tàng Chơn Thành Thái Bính Ngọ [1906] Cử nhân Tôn Thất Lãm

擧人尊室灠

 

Thơ Thất ngôn bát cú ca ngợi động Tàng Chơn đẹp như cảnh Bồng Lai trên biển

 

Ma nhai có kích thước 55cm x 30cm, chữ khắc còn rõ nét TC.17
IV ĐỘNG VÂN THÔNG            
62 Ngũ Uẩn Sơn Cổ Tích Phật Tịch Diệt Lạc

五蘊山古跡佛寂滅樂

ĐộngVân Thông Tân Mùi niên (1631) Thiền Sư Huệ Đạo Minh

蕙道明襌師

Bi ký. Thiền Sư Huệ Đạo Minh ở xã Du Xuyên, huyện Lễ Dương, phủ Thăng Hoa đứng ra hưng công trùng tu chùa trên núi Ngũ Uẩn (Ngũ Hành Sơn), sau đó ghi chép bài ký để lưu lại dấu tích. Ma nhai có kích thước 72cm x 64cm, chữ khắc rõ ràng, dễ đọc nhưng bị khắc đè một số chữ quốc ngữ VT. 01
63 Vân Thông Động

云通洞

Động Vân Thông Minh Mạng 18 [1837]  

Vua Minh Mạng

明命皇帝

Ngự bút của vua Minh Mạng Ma nhai còn rõ chữ VT. 02
V ĐỘNG LINH NHAM            
64 Lão ngã danh sơn

老我名山

Động Linh Nham Bảo Đại nguyên niên (1926)     Ma nhai có kích thước 105cm x 68cm, chữ bị mờ, không rõ nội dung LN.01
65 Đường đường Tổ việt

堂堂祖越

Động Linh Nham Bảo Đại cửu niên (1934) Hộ Bộ Thượng thư Hồ Đắc Khải

戶部尙書胡得愷

  Ma nhai có kích thước 97cm x 66cm, chữ bị mờ, không rõ nội dung và bị khắc đè nhiều chữ quốc ngữ LN.02
66 Linh Nham động

靈巖洞

Động Linh Nham Minh Mạng 18 [1837] Vua Minh Mạng

明命皇帝

Ngự bút của vua Minh Mạng Ma nhai còn rõ chữ LN.03
VI. VĂN BẢN MA NHAI TẠI CÁC VỊ TRÍ KHÁC            
67 Động Thiên Phước Địa

洞天福地

Động Thiên Phước Địa

(Cổng trời phía Tây)

Minh Mạng 18 [1837] Vua Minh Mạng

明命皇帝

Ngự bút của vua Minh Mạng Ma nhai còn rõ chữ CT.01
68 Vân Căn Nguyệt Quật

雲根月窟

Động Vân Căn Nguyệt Quật

(Cổng trời phía Đông)

Minh Mạng 18 [1837] Vua Minh Mạng

明命皇帝

Ngự bút của vua Minh Mạng Ma nhai còn rõ chữ CT.02
69 Vân Nguyệt Cốc 雲月谷 Hang Vân Nguyệt Minh Mạng 18 [1837] Vua Minh Mạng

明命皇帝

Ngự bút của vua Minh Mạng Ma nhai còn rõ chữ CT.03

Phan Thị Xuân Mai

(Phòng Di sản Văn hóa)

Tin liên quan