TUẦN LỄ BẢO TÀNG – MUSEUM WEEK 2020 CHỦ ĐỀ 2: VĂN HÓA TRONG THỜI GIAN CÁCH LY #CULTUREINQUARANTINE

 

(English below)

Tuần lễ Bảo tàng Museum Week 2020 tiếp tục với chủ đề Văn hóa trong thời gian cách ly (#CultureInQuarantineMW). Chủ đề này được truyền cảm hứng từ ý tưởng ban đầu của Bảo tàng Getty (Mỹ). Trong bối cảnh mọi người được khuyến khích hoặc bắt buộc phải ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, các bảo tàng, phòng tranh, thư viện đều phải đóng cửa, nhưng nhu cầu hưởng thụ văn hóa là không thể ngừng lại hay ngăn cách. Các thiết chế văn hóa gắn kết với công chúng của mình bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt là thông qua công nghệ và truyền thông mạng xã hội. Và công chúng đã hưởng ứng tích cực ý tưởng tái hiện lại các tác phẩm văn hóa nghệ thuật của các thư viện, phòng tranh, viện bảo tàng ngay trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, từ những chất liệu sẵn có trong nhà mình và với nhân vật là chính mình.

Trong ảnh là tác phẩm điêu khắc ấn tượng được trang trí trong nhà Gươl của đồng bào dân tộc Katu ở thôn Pà Lanh, xã Cady, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, chị Trâm Anh, một vị khách yêu mến Bảo tàng đã mô phỏng lại tác phẩm điêu khắc này như một cách để thư giãn và giúp cho thời gian cách ly xã hội trở nên thú vị và ý nghĩa hơn.

Ảnh chụp bởi/Photo by Trâm Anh

Museum Week 2020 continues with the theme #CultureInQuarantineMW. The topic is inspired by the initiative of the Getty Museum. In the difficult situation when people are encouraged or forced to stay at home to prevent the spread of COVID-19, museums, galleries and libraries are also closed. However, the need for cultural enjoyment of the community cannot be stopped or isolated. Cultural institutions engage with the public in various ways, especially through technology and social media. And the public has responded positively to the idea of recreating cultural works with objects and people from their homes during the time of social distancing.

In the photo is an impressive sculpture decorated in the Guol house (community house) of the Katu group in Cady Commune, Nam Giang District, Quang Nam Province. In the quarantine time, Ms Tram Anh, a museum lover re-created this sculpture in a new version to relax and make the time staying at home be more meaningful and interesting.

#MuseumWeek2020 #CultureInQuarantine #DanangMuseum #CulturalWorks

 

Nguyễn Thị Bảo Vy

Phòng Giáo dục – Truyền thông

Tin liên quan