Quyết định điều động; bổ nhiệm cho cán bộ, viên chức thuộc các Phòng chuyên môn Bảo tàng Đà Nẵng.

Nhằm ổn định tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc tại các Phòng chuyên môn Bảo tàng, ngày 02/5/2018, Bảo tàng Đà Nẵng long trọng tổ chức buổi Công bố các Quyết định thành lập Phòng; Quyết định điều động, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Lãnh đạo, quản lý các Phòng chuyên môn trực thuộc Bảo tàng.

Sau khi sáp nhập Trung tâm Quản lý Di sản văn hóa vào Bảo tàng Đà Nẵng, cơ cấu tổ chức bộ máy của Bảo tàng Đà Nẵng gồm bốn phòng chức năng: Tổ chức – Hành chính, Giáo dục – Truyền thông, Quản lý Di sản văn hóa, Sưu tầm – Trưng bày và Bảo quản với tổng số 36 cán bộ, viên chức, lao động.

Tại buổi lễ, đồng chí Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng đã trao các Quyết định điều động; bổ nhiệm cho cán bộ, viên chức thuộc các Phòng chuyên môn Bảo tàng, đồng thời mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng, phó các Phòng chuyên môn tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực quản lý, điều hành, biết phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết nội bộ, cùng chung tay xây dựng Bảo tàng Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Lê Vương

Tin liên quan