Miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố

HĐND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết số 293/2020/NQ-HĐND về Quy định miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và bảo tàng Điêu khắc Chăm cho khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tham quan tại các khu, điểm, công trình này. Thời gian áp dụng miễn thu phí là 3 tháng kể từ ngày 1-6 đến ngày 31-8-2020.

Nguồn: Báo Đà Nẵng

https://www.baodanang.vn/channel/5414/202005/mien-thu-phi-tham-quan-danh-thang-ngu-hanh-son-cac-cong-trinh-van-hoa-bao-tang-tren-dia-ban-thanh-pho-3423876/

Thứ Bảy, 30/05/2020, 10:04 [GMT+7]

 

THU HÀ

Tin liên quan