LỄ HỘI QUÁN THẾ ÂM NGŨ HÀNH SƠN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐƯỢC GHI DANH VÀO DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CẤP QUỐC GIA

Ngày 3/2/2021, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 601/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng là lễ hội dân gian truyền thống mang đậm yếu tố tín ngưỡng Phật giáo, gắn liền với di tích quốc gia đặc biệt – Danh lam thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và đời sống tâm linh tín ngưỡng của cộng đồng địa phương, đại diện cho bản sắc văn hóa của thành phố Đà Nẵng được lưu truyền, gìn giữ đến ngày nay. Trong những năm qua, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn đã trở thành một sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh đặc trưng của thành phố Đà Nẵng, tạo cầu nối để quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước.

Đến nay, thành phố có 6 di sản văn hóa phi vật thể nằm trong Danh mục quốc gia gồm: nghề điêu khắc đá mỹ nghệ Non Nước, Nghệ thuật Tuồng xứ Quảng, Lễ hội Cầu Ngư, nghệ thuật Bài Chòi, nghề làm nước mắm Nam Ô và Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn.

Để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng sẽ có văn bản tham mưu cho Sở Văn hóa và Thể thao thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy và quản lý nhà nước đối với di sản văn hóa phi vật thể này.

Trần Thị Phương

(Phòng Quản lý Di sản văn hóa)

Tin liên quan