KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH VĂN HÓA (28/8/1945 – 28/8/2020)

Ngày 28/8/1945, ngay sau khi Cách mạng tháng 8 thành công, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã quyết định thành lập 12 bộ, trong đó có bộ Thông tin, Tuyên truyền, nay là Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Từ đó, ngày 28/8 hàng năm được chọn là ngày truyền thống ngành Văn hóa.

Kể từ ngày thành lập đến nay, ngành Văn hóa luôn là một mặt trận quan trọng đồng hành cùng với sự phát triển đi lên của đất nước; đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của cả dân tộc. Trong giai đoạn đổi mới và phát triển hiện nay, các chiến sỹ trên mặt trận văn hóa đã và đang không ngừng nỗ lực để đóng góp công sức vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế – văn hóa – xã hội, đặc biệt là nhiệm vụ “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (Nghị quyết BCH TW khóa VIII/1998).

Ghi nhận vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Văn hóa, trong thư chúc mừng ngành Văn hóa, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện – Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khẳng định: “Trên chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, Ngành Văn hoá đã luôn dành được sự quan tâm của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân. Đặc biệt, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã luôn phấn đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngại gian khổ, hi sinh, nỗ lực làm tròn sứ mệnh của đội quân xung kích trên mặt trận văn hoá…”.

Đối với thành phố Đà Nẵng, trong những năm qua, ngành Văn hóa của thành phố đã luôn nỗ lực, chung sức để cùng với nhân dân thành phố xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng an bình, đáng sống, một thành phố năng động, hiện đại nhưng vẫn bảo lưu tốt các giá trị truyền thống quý báu của cha ông để lại. Trong những thành tựu đáng tự hào của ngành Văn hóa Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng vinh dự đóng góp một phần công sức vào việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của thành phố; trở thành nơi bảo tồn và tôn vinh những giá trị tinh thần, làm phong phú thêm đời sống văn hóa xã hội và gìn giữ phần cốt cách cuội nguồn của một đô thị đang phát triển mạnh mẽ như Đà Nẵng. Những làng nghề thủ công truyền thống được bảo tồn, những khu di tích, danh thắng được vinh danh, được du khách biết đến, những bộ sưu tập hiện vật đã và đang được giới thiệu đến đông đảo công chúng đã trở thành niềm tự hào, nguồn cổ vũ lớn lao cho các thế hệ cán bộ làm công tác bảo tồn bảo tàng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, hướng tới những dự định mới trong tương lai, Bảo tàng Đà Nẵng tin tưởng rằng với sự đồng lòng, chung sức của các thế hệ cán bộ làm công tác văn hóa, chúng ta sẽ giữ vững truyền thống tốt đẹp của ngành; luôn nỗ lực và cố gắng hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh và dành trọn tình yêu dành cho công việc thầm lặng và cao cả này.

Nhân ngày truyền thống ngành Văn hóa 28/8/2020, Bảo tàng Đà Nẵng xin trân trọng cảm ơn các thế hệ cán bộ của ngành Văn hóa, các thế hệ cán bộ Bảo tàng đã đồng sức đồng lòng vì sự nghiệp văn hóa nói chung và bảo tàng nói riêng. Chân thành cảm ơn các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã luôn hỗ trợ, sát cánh cùng bảo tàng Đà Nẵng thực hiện sứ mệnh bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc./.

Dương Hà

Phòng Giáo dục – Truyền thông

Tin liên quan