Khách tham quan: Jen Hung, Texma

Biên dịch: Hà Dương

Bảo tàng này chứa đựng lịch sử thú vị. Và sẽ thật hoàn hảo nếu có một hướng dẫn viên để giải thích, giới thiệu mọi thứ với chúng tôi.

Cảm nhận khác