Khách tham quan: Cát Tường

Bảo tàng Đà Nẵng là bảo tàng tuyệt vời nhất! Nó giới thiệu với tôi lịch sử chân thực. Xin dành lời chúc tốt đẹp đến bảo tàng!
Cát Tường
Sinh viên TMVN

 

Cảm nhận khác