BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NÂNG CAO NGHIỆP VỤ TRUYỀN THÔNG CÁC SỰ KIỆN VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Từ ngày 30/9 đến ngày 02/10/2020, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao nghiệp vụ truyền thông các sự kiện văn hóa và thể thao tại Hội trường Thư viện Khoa học Tổng hợp, số 33 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.

Ông Hà Vỹ – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Lớp được giảng dạy bởi Thạc sĩ – Nghiên cứu sinh – Đạo diễn – Nhà biên kịch Hoàng Duẩn, giảng viên trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

ThS – NCS – Đạo diễn – Nhà biên kịch Hoàng Duẩn giảng dạy lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp học là các công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, các Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao/Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các quận (huyện) và UBND các xã/phường trên địa bàn thành phố.

Lớp học nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực, nhận thức và kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý và tổ chức các hoạt động, truyền thông cho các sự kiện văn hóa và thể thao, đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển của thành phố. Đây cũng là dịp để các học viên tham gia trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc, đồng thời trang bị các kỹ năng tác nghiệp trong công tác truyền thông sự kiện như chụp ảnh, quay phim, dựng video…

Lớp bồi dưỡng chụp hình lưu niệm cùng với giảng viên

Bảo tàng Đà Nẵng đã cử 15 cán bộ đến từ các phòng chuyên môn tham gia lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao công tác truyền thông, quảng bá các sự kiện, hoạt động của đơn vị trong thời gian đến.

Khánh Ly

(Phòng Giáo dục – Truyền thông)

Tin liên quan